Nyt fra kampagnen
 - 27.09.17

1. spadestik i midtbyomdannelsen i Øster Hurup

Normalt er oktober og efterårets komme lig med mere stilhed i Øster Hurup. I år er det anderledes, for d. 6. oktober kl. 17.00 sættes spaden i jorden for dermed at markere den store transformation af midtbyen og en ny markeret forbindelse mellem by og vand. Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller.

Øster Hurup
En ny "engbro" skal lede fodgængere over strandengsarealet og ud ved lystbådehavnen. Illustration: Møller og Grønborg

I perioden frem mod næste års sommerferie, vil firmaet Nybyg A/S, der vandt entreprisen, arbejde med at realisere projektet i Øster Hurup. Alle er velkomne til at deltage markeringen på pladsen foran Multihuset. Der bydes på en pølse og en øl eller vand.

Med projektet vendes byen 90 grader i forhold til den nuværende hovedakse, landevejen, for at fremhæve væsentlige af byens stedbundne potentialer, stranden og havnen. Ved at give byens centrale rum et kvalitetsløft og binde dem bedre sammen for de bløde trafikanter vil projektet gøre byen mere attraktiv for turister og erhvervsliv og samtidig gøre stedet til et mere aktivt sted for byens helårsbeboere.

Hovedgreb er:

  • En stor plads foran byens centrale Multihus og hal, der fremover kommer til at danne centrum for byen.  Som et pejlemærke på pladsen opføres et tårn i direkte forlængelse af pladsens sigte mod havet. Via en trappe vil man gå op i cirka ni meters højde og kigge ud over havnen og vandet. 
  • Via ensartet belægning på den nye plads skabes den sammenhæng til Havnepladsen, som er vejen, der fører til havnen. 
  • På havnen etableres en promenade på den nordlige side af vejen i samme belægning, så bløde trafikanter får bedre forhold.  
  • En "engbro" for fodgængere leder over strandengsarealet og ud til lystbådehavnen.
  • Opgraderet parkering

Projektet forventes færdigt i juni 2018, så byen fremstår flot og attraktiv, når turistsæsonen for alvor bryder løs.

Læs mere om projektet 

 

 


Oversigtskort