Nyt fra kampagnen
 - 13.11.13

2 mio. kr. til Blokhus fra EU

Med tilsagn om 2 millioner kroner fra puljen Grønvækst, en EU pulje under landdistriktsprogrammet, er finansieringen af projektet Blokhus Bæk på plads.

Blokhus
Projektet genskaber byens bæk og styrker det fysiske miljø. Foto: Jammerbugt Kommune

EU støtter udvikling af Blokhus
Med projekt Blokhus Bæk vil Jammerbugt Kommune genskabe byens bæk og styrke det fysiske miljø med rydning, stier, ny beplantning og ny belægning. Projektet styrker byens oprindelige kvaliteter og skaber nye rekreative muligheder i byrummet.

Projektet bidrager dels til at forskønne Blokhus og skabe højere kvalitet som turismetilbud og løser samtidig aktuelle udfordringer med nedbør og oversvømmelser.

Ud over støtten fra EU modtager projektet også 3 mio. kr. fra Realdania gennem Stedet Tæller. 

I en pressemeddelelse konstaterer borgmester Mogens Gade med tilfredshed, at det nu er muligt at komme videre med realiseringen af projektet: "Projektet vil styrke sammenhængskraften mellem flere projekter i Blokhus - projekter, som kan bidrage til at skabe øget kvalitet og oplevelser i Blokhus som kystturistdestination."

Med projektet vil der blive skabt en fysisk og rekreativ sammenhæng fra stranden forbi strandkiosken, fiskernes hus via strandpromenaden optil den genopbyggede redningsstationsstation og videre til Blokhus Torv, som henover sommeren  summer af liv og aktivitet.

Mogens Gade: "Det er vigtigt at fremhæve, at de mange projekter i Blokhus er skabt i nært og fælles samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og Jammerbugt Kommune. Det vidner om, at tingene lykkes, når man står sammen."

Kilde: Jammerbugt Kommune

 


Oversigtskort