Nyt udefra
 - 03.12.13

200 mio. kr. til landsbypulje

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udgivet ny vejledning og informationspjece over støttemuligheder under Pulje til Landsbyfornyelse - både for kommuner og borgere.

Vestervig_2
Penge fra landsbypuljen kan blandt andet bruges til istandsættelse og nedrivning af udtjente rønner.

Strategi for landsbyudvikling
Fra 1. januar er de første 200 millioner fra Pulje til Landsbyfornyelse klar til at blive brugt til at løfte landsbyer landet over. Pengene kan blandt andet bruges til at rive udtjente rønner ned, til istandsættelse og oprydning.

For at gøre det nemt at bruge midlerne har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop udsendt en informationspakke med en vejledning til kommunerne og en pjece til borgerne, der gør det enkelt at finde den rigtige løsning.

"Med 200 millioner i 2014 og det samme i 2015 sørger regeringen for, at der er penge til en massiv indsats i vores landsbyer. Mange steder er der et stort behov, og jeg vil opfordre kommunerne til at lave en klar strategi, så vi sikrer landsbyer en positiv udvikling i alle dele af landet," siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Indsatsen gør en forskel
Kommunerne skal i gang med at lave strategier for anvendelse af midlerne og ejerne af de faldefærdige huse i de små byer, skal i gang med at søge penge. Informationspakken gør det nemt at gå til opgaven og få del i de mange penge.  Udover de 400 millioner til landsbyfornyelse er der også mulighed for at anvende de midler til bygningsfornyelse og områdefornyelse, som kommunerne i øvrigt har til rådighed.

"Vi ved, at en målrettet indsats gør en forskel for de små samfund. Det kan være, at forsamlingshuset skal sættes i stand, at der skal rives et par rønner ned og fjernes noget skrot, men så ser vi også gode eksempler på, at man kan få stigende huspriser og tilflytning. Med informationsmaterialet i hånden kan både borgerne og kommunerne få et let tilgængeligt overblik over, hvordan de kan bruge puljemidlerne." siger Carsten Hansen.

Læs mere på ministeriets egen hjemmeside


Oversigtskort