Nyt fra kampagnen
 - 27.08.12

75 teams byder ind på Steder i landskabet

Den 24. august udløb fristen for anmodning om at løse opgaven med med at etablere små, enkle arkitektoniske indgreb på 10 særlige steder i det danske landskab som en del af Stedet Tæller. Kampagnen har modtaget 75 anmodninger, som nu skal gennemgås af Realdania og Naturstyrelsen i samarbejde med kampagnens sekretariat og faglige rådgiver. De udvalgte rådgivere offentliggøres i slutningen af september.

Steder i landskabet
Centralt for opgaven er rådgiverens overvejelser omkring, hvordan et arkitektonisk greb kan bidrage til kontakten mellem menneske og natur. Foto: Harry Cock 

Adgang til naturen skal forbedres 
I april offentliggjorde Realdania og Naturstyrelsen 10 særlige steder i den danske natur, der er udvalgt i kampagnen Stedet Tæller. Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlings-faciliteter, der skal forbedre adgangen til naturen på disse udvalgte steder i landskabet. Det kan være en bro, en udsigtsplatform, et ankomstareal - eller noget helt andet - som skaber adgang til eller ordløst formidler naturen.

I juni fulgte en invitation til rådgivere i form af arkitektvirksomheder eller sammensatte teams om at byde ind på at løse opgaven på ét eller flere af de 10 udvalgte steder. Fristen for at byde ind på opgaven udløb den 24. august, og Stedet Tæller har modtaget 75 anmodninger fra rådgivere fordelt over hele landet.

Udvalgte rådgivere lanceres sidst i september
I den kommende tid skal anmodningerne gennemgås af Realdania og Naturstyrelsen i samarbejde med kampagnens sekretariat og faglige rådgiver. Centralt for opgaven er rådgiverens overvejelser omkring, hvordan et arkitektonisk greb kan bidrage til kontakten mellem menneske og natur. Hvordan særlige landskabstræk iscenesættes, og hvordan tilgængelighed tilgodeses uden at gå på kompromis med stedets naturkvaliteter og oplevelsen af vild og storslået natur. 

De udvalgte rådgivere offentliggøres i slutningen af september.

Om Steder i landskabet
Steder i Landskabet er ét af Stedet Tællers tre fokusområder. Formålet med fokusområdet er at vise nye veje til, hvordan oplevelsen af naturen kan højnes gennem en nænsom, arkitektonisk bearbejdning af det sted, hvor menneske og natur møder hinanden. Parkeringspladsen, bænken, broen eller udsigtsplatformen udgør et skæringspunkt mellem civilisationen og naturen og har dermed et stort potentiale.

Håbet er, at de udvalgte steder i landskabet, der realiseres gennem kampagnen, vil vise, hvordan man med arkitektonisk nerve kan bidrage positivt - både til naturen og til den samlede oplevelse af stedet. 

Få overblik over de udvalgte steder


Oversigtskort