Nyt udefra
 - 06.12.11

Åbent brev om indsatspuljen

Marielyst
Foto: Anne Prytz Schaldemose

Flere midler til Indsatspuljen
I brevet foreslår Steffen Damsgaard, at ministeriet omprioriterer de afsatte midler til byfornyelse i 2012:

"Landdistrikternes Fællesråd anbefaler, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter reducerer byfornyelsesmidlerne med 100 mio. kr. og flytter midlerne over i Indsatspuljen i 2012, så kommunerne kan fortsætte den målrettede indsats i de områder af landet, hvor der er størst behov for at få fjernet bolig-lig", skriver Steffen Damsgaard.

Hent hele brevet her

Kilde: Mulighedernes Land


Oversigtskort