Nyt fra kampagnen
 - 14.02.16

Arkitektkonkurrence sætter lollandsk arveguld i spil

Hvordan aktiverer og formidler vi det kulturhistoriske klostermiljø i balancen mellem byrum og naturpark, fortid og fremtid?  Sådan lyder udfordringen i en arkitektkonkurrence, som Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster netop har skudt i gang. Tre teams er blevet udvalgt til at deltage i konkurrencen, og de går nu hver især i gang med at skitsere, hvad der skal til for at forløse potentialerne i det natursmukke område omkring Maribo Domkirke, klosterruinen, Pilgrimshuset og Naturpark Maribosøerne. Projektet er støttet af Realdanias kampagne, Stedet Tæller.

Maribo

De tre udvalgte konkurrenceteams er 1) Arkitekt Kristine Jensens tegnestue med Gjøde og Povlsgaard og en endnu ikke valgt ingeniør,  2) GHB Landskabsarkitekter med Strunge og 3) Schul Landskabsarkitekter med Thøgersen & Stouby, Andersen & Grønlund og Mogens A. Morgen. Alle teams har stærke kompetencer inden for landskabsarkitektur og formidling, og de har erfaring med nænsomt at aktivere fredede bygninger og landskaber. Området, de skal forholde sig til, består af pladsen mellem domkirke og søbred, klosterruin, det tidligere ishus/billetsalg, søbredden frem til Hunse Å og turbåden Anemonens anløbsbro. Stedet udgør i dag et af de vigtigste byrum på Lolland, fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen:

"Området i Maribo omkring domkirke, klosterruin, pilgrimshus og naturpark er en del af det historiske arveguld. Det har både en særlig plads i hjertet hos de fleste lollikere, og det appellerer naturligt til vores mange besøgende. Området generelt ogsøbredden i særdeleshed har længe trængt til istandsættelse. Nu sker der endeligt noget. Med arkitektkonkurrencen efterspørger vi en sammenhængende plan for området der skal skabe bedre forbindelser imellem de mange velfungerende aktører, sikre adgangen til vandet og understøtte de levende kulturmiljøer. Jeg ser derfor frem til at modtage en række nytænkende og visionære bud på, hvordan vi gør området endnu mere inviterende med fokus på livet, som det leves i dag,"siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med de tre bidragsydere og desuden Pilgrimshuset, Maribo Domkirke, Naturpark Maribosøerne, private grundejere og relevante myndigheder. På trods af de omfattende fredningshensyn ser Museumsinspektør Ulla Schaltz gode muligheder for at åbne området mere op på en både respektfuld og inviterende måde:

"Projektets grundige dialog med områdets brugere har skærpet fokus på, hvordan det historiske miljø bliver formet af nutidens brugergrupper. For eksempel var det en stor øjenåbner at få dokumenteret, hvor stor tiltrækningskraft klosterruinen har på børn og unge, der i dag bruger området som aktivt bevægelseslandskab og intimt samtalerum. Set i det lys er klosterruinen pludselig et af de vigtigste børne- og unge tilbud under museet,"sigerUlla Schaltz, somglæder sig til at se konkurrencedeltagernes bud på, hvordan formidlingstiltag kan sætte fortiden i spil på nutidens præmisser, og ikke mindst hvordan det tidligere ishus/billetsalg kan indrettes som nyt ubemandet formidlingshus for området. 

Projektchef Lars Autrup, Realdania siger: "Projektet  ved Maribosøerne er et godt eksempel på, hvordan en købstad kan styrkes ved at inddrage naturen i byrummet. Derudover arbejder projektet med, hvordan man kan styrke byrummet omkring Maribo Domkirke og samtidig formidle byens kulturarv. Vi ser frem til de tre teams bud på, hvordan projektet kan realiseres."

Vinderen af konkurrencen offentliggøres i slutningen af maj måned 2016. Der konkurreres om en totalrådgivningsopgave om realisering af projektet med et realiseringsbudget på 5.7 mio.kr.

Konkurrencen afgøres af en dommerkomite bestående af tre politiske repræsentanter, Museum Lolland-Falster og domkirken, som både samarbejdspartnere og grundejere i området, en repræsentant for de private grundejere og endeligt to fagdommere, samt en repræsentant for Realdania. 

Læs mere om projektet


Oversigtskort