Nyt udefra
 - 10.01.12

Arkitektur skal redde forsamlingshuset

Nørholm Forsamlingshus
Lokale- og Anlægsfondens projekt skal finde nye idéer til aktiviteter og arkitektonisk kvalitet i forsamlingshusene. Her Nørholm Forsamlingshus i Nordjylland. Foto. Anne Prytz Schaldemose

Tre bud på fremtidens forsamlingshus
Forsamlingshusene er truede af lukning over alt i landet, men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af dem har potentiale til igen at blive lokale samlingssteder i små landsbysamfund. Derfor vil fonden i 2012 udvikle op til tre bud på, hvad et tidssvarende forsamlingshus skal kunne.

Mange af landets ca. 1.100 forsamlingshuse slås med faldende antal brugere og akutte behov for renovering, der kan betyde, at lyset slukkes og dørene lukkes en sidste gang inden længe. Derfor har Lokale- og Anlægsfonden taget initiativ til et udviklingsprojekt, der skal finde op til tre bud på, hvad et forsamlingshus i det 21. århundrede kan indeholde. Det handler om at finde nye idéer til aktiviteter og arkitektonisk kvalitet i de små huse.

Nye visioner skal drive udviklingen
Udviklingen vil ske ved, at udvalgte arkitekter og bygherrer sammen med fonden finder nye visioner for ombygning og udbygning af forsamlingshusene på baggrund af nutidens behov for aktiviteter, funktionalitet og udseende.

Udvælgelsen af arkitekter og bygherrer vil først ske efter en annoncering efter interesserede deltagere i februar 2012. Der er afsat i alt 500.000 kr. til det indledende udviklingsarbejde med deltagelse af tre arkitektvirksomheder og tre bygherrer.

De konkrete udviklingsprojekter vil blive begrænset af maksimal ombygning på 300 m², udbygning på 100 m² og en maksimal byggeudgift for hvert projekt på 5 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden vil kunne støtte hvert projekt med op til 2 mio. kr.

Læs mere om projektet

Kilde: Byggecentrum


Oversigtskort