Nyt fra kampagnen
 - 21.03.13

Bovbjerg Fyr annoncerer efter totalrådgivning

Bovbjerg Fyr annoncerer efter totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af det nordjyske fyrtårn. Projektet er en del af Stedet Tæller.

Bovbjerg Fyr
Håbet med projektet er at skabe en stærkere oplevelsesattraktion med flere besøgende - og dermed en mere bæredygtig drift.

Bovbjer Fyr søger totalrådgivning
Bovbjerg Fyr er udgangspunktet for et projekt, som skal skabe bedre muligheder for at formidle stedets historie og landskab og udnytte fyret til nye aktiviteter. Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller og er udvalgt til realisering fordi, det har potentiale til at tiltrække nye målgrupper og kan inspirere til ny brug af andre fyrtårne overalt i Danmark.

Nu annonceres efter totalrådgivning i forbindelse med projektet.

Konkret skal projektet gøre fyret tilgængeligt og attraktivt for nye målgrupper gennem ombygning og nyindretning af de nuværende rum, så de i højere grad kan rumme forskellige aktiviteter så som udstilling, aktiviteter, café og kurser.

Stærkere oplevelsesattraktion
Håbet er at skabe en stærkere oplevelsesattraktion med flere besøgende - og dermed en mere bæredygtig drift. Målet er også at videreudvikle fyret som eksponent for lokal kultur, fødevarer, produkter og kunst.

Bovbjerg Fyr har en udsat beliggenhed i kystzone og tæt ved en fredet bronzealderhøj. 

Udover Stedet Tæller bidrager LAG-Lemvig, Færchfonden, Lauritsenfonden og Bovbjerg Fyrs egen Støtteforening. 

Den totale budgetramme inkl. honorar er kr. 5.340.000 ekskl. moms og løst inventar.

Læs annoncen på udbud.dk


Oversigtskort