Nyt fra kampagnen
 - 09.06.17

Byrumsprojekt indvies ved Fanø Bad

Fredag den 16. juni inviterer Fanø Kommune til officiel indvielse af det nye byrum ved Fanø Bad. Projektet er gennemført som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Fanø Bad_visualisering
Projektet skal være med til at styrke Fanø Bad som destination. Visualisering: MASU PLANNING

Med nye belægninger har Fanø Bads centrale områder langs med hovedstrøget gennem kystbyen fået et kvalitetsløft. Fortovet i beton er erstattet af en ny promenade og nye pladser, som indbyder til sommerlige ophold og ferieliv. Og der er plantet klitbede, som skal minde feriegæsterne om, at de er ankommet til Vesterhavet og give dem et nyt point de vue til andet end asfalt og parkeringspladser.

Projektet er ført ud i livet som en del af Stedet Tæller.  

"Projektet viser, hvordan man kan genopfinde de særlige kvaliteter på Danmarks første internationale badested. I Realdania glæder vi os til at se, hvordan det færdige resultat vil styrke Fanø Bad som en endnu stærkere destination i de kommende år," siger Lars Autrup, projektchef i Realdania.

 Fanø Bad har dermed fået muligheden for en ny start, og dette skal fejres med indvielsen den 16. juni.

"Tak til de mange, som har bidraget med tid og kræfter samt stor tålmodighed. Vi håber nu, at de mange også har lyst til at komme og fejre indvielsen sammen med os den 16. juni," udtaler Erik Nørreby, borgmester på Fanø.

Projektet skal vise vejen
Fanø Bad har fået en ny belægning i teglklinker, som er helt dets egen, og et nyt møblement med belysningsmaster i egetræ, samt bænke og trapper til ophold for gæsterne og leg for de mindste.

Formålet med projektet er at aktivere områdets turismepotentiale ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø. Gennem et kvalitetsløft er ønsket at genskabe den promenadekultur, der engang var kendetegnende for Fanø Bad.

"Fanø Kommune har i dette projekt valgt at gå forrest i at igangsætte en tiltrængt forskønnelse af byrummet, nu håber jeg at de private investeringer vil følge trop, og samlet set skabe den udvikling, der skal til," udtaler Erik Nørreby, borgmester på Fanø.

Alle interesserede er velkomne til indvielsen
Indvielsen er fredag den 16. juni kl. 15.00 - 16.30. Det sker på Strandvejen 52, Fanø Bad, 6720 Fanø.

Borgmester Erik Nørreby og projektchef ved Realdania Lars Autrup holder de officielle indvielsestaler, hvorefter snoren klippes og stedet nye byrum erklæres åben og klar til brug.

Læs mere om projektet


Oversigtskort