Nyt udefra
 - 19.09.13

Ny rapport sætter fokus på erhvervsøkonomisk udvikling på landet

Ny rapport fra Center for Landdistriktsforskning beskriver og placerer den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks 30 landkommuner og 16 yderkommuner i forhold til resten af landet. Rapporten peger på, at mange landkommuner har klaret sig forholdsvist godt over perioden, mens yderområderkommuner ikke har flyttet sig nærmere landsgennemsnittet i forhold til, hvor de var i 2000.Område ml Holbæk og VigNy rapport fra Center for Landdistriktsforskning viser, at mange landkommuner klarer sig forholdsvist godt. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Rapport giver erhvervsøkonomisk overblik
Rapporten fra Center for Landdistriktsforskning beskriver og placerer den erhvervsøkonomiske udvikling i Danmarks 30 landkommuner og 16 yderkommuner i forhold til resten af landet for perioden 2000-2010. Udgangspunktet er en række erhvervsøkonomiske nøgletal, og resultaterne viser, at mange landkommuner har klaret sig forholdsvist godt over perioden.

I 2010 havde 10 ud af 30 landkommuner således forbedret og 3 landkommuner havde forværret deres placering i forhold til 2000. I 2010 havde 7 landkommuner - mod 5 landkommuner i 2000 - en placering, der er bedre end landsgennemsnittet. Og langt de fleste landkommuner havde i 2010 en erhvervsudvikling i 2010 lig den, de havde i 2000. De 16 yderkommuner er ikke kommet meget nærmere landsgennemsnittet i forhold til, hvor de var i 2000. I 2010 har tre kommuner således klaret sig bedre, én værre, og resten har samme placering i forhold til landsgennemsnittet i 2000.

Rapporten er udarbejdet af adjunkt Jesper Fredborg Huric Larsen. 

Læs mere på Center for Landdistriktsforsknings egen hjemmeside


Oversigtskort