Nyt fra kampagnen
 - 11.05.15

Egil Fischers Ferieby får tiltrængt saltvandsindsprøjtning

Siden 1924 har tiden haft tænderne i Danmarks første planlagte ferieby. Med arkitektens oprindelige visioner som løftestang har Grundejerforeningen for Femmøller Strand, Nationalparken Mols Bjerge og Syddjurs Kommune sat sig for at fremhæve stedets unikke særpræg og skabe et nyt knudepunkt for lokal udvikling. Projektet bliver gennemført som en del af Stedet Tæller. Første fase indvies den 15. maj

Egil Fischers Ferieby
Egil Fischer sørgede for tinglysning af adskillige servitutter for de udstykkede parcelgrunde, så de bygninger, han ikke selv kunne nå at tegne i sin levetid, blev opført i overensstemmelse med hans visioner. Foto: Schønherr.

En bevægelse i tiden
Åbnede man op for Statsradiofonien en tidlig morgenstund midt i de brølende 20'ere, var det med en vis sandsynlighed til lyden af Kaptajn Jespersen i "Morgengymnastikken". Med militær myndighed animerede han lytterne til at bøje og strække legemets lemmer for at opnå en rank figur og undgå blødagtighedens snigende indpas. "En sund sjæl i et sundt legeme", lød kaptajnens motto.

Især det bedre borgerskab drog lydhøre mod skov og strand, når ferien skulle fordrives med kur, helsebade og legemsøvelser i det fri. Inspireret af tidsånden opkøbte den danske maler, arkitekt og byplanlægger Egil Fischer et stykke jord ved Femmøller Strand i bunden af Ebeltoft Vig på det sydlige Djursland, lige for foden af Mols Bjerge.

Han havde allerede i 1909 forelsket sig hovedkulds i den naturskønne plet i forbindelse med en tur til Landsudstillingen i Aarhus, men først efter et længere ophold i Spanien vendte han hjem med en klar vision for stedet: Her ville han anlægge Danmarks første planlagte ferieby.

Planlægning med udsigt
Stedet var tænkt som et helårsbeboelsesområde domineret af feriehuse foruden et badehotel, og Fischer overlod meget lidt til tidens og tilfældets vold. Han havde en finger med i alt: Lige fra tegningen af den overordnede bebyggelsesplan med de akselfaste alleer og lange kig gennem landskabet til etableringen af områdets mange egetræer, som han plantede, når han på sine spadsereture stak stokken i jorden og efterlod agern i hullerne. Fischer fik desuden tinglyst adskillige servitutter for de udstykkede parcelgrunde, så de bygninger, han ikke selv kunne nå at tegne i sin levetid, blev opført i overensstemmelse med hans visioner.

Fischer nåede aldrig selv at se hele den storslåede byplan realiseret. I 1957, seks år før sin død, overgav han sit livsprojekt til den daværende Dråby Kommune. Men han sørgede også for at indføre den betingelse, at den videre udvikling af området skulle ske i overensstemmelse med de retningslinjer, han i tidens løb havde udstukket gennem tegninger, skitser og deklarationer. Bestemmelser, som har været med til at sikre, at stedet den dag i dag rummer mange af de oprindelige bygninger og haveanlæg.

Nyfortolket rekreation
Tidens tand har dog gnavet i den pittoreske overflade, og siden - udover en større mængde selvsåede træer og buske, som blokerer for de oprindeligt tiltænkte udsigter - anlagt et stort antal sommerhuse, vej- og parkeringsanlæg og et par butikker i området. I 2012 besluttede Grundejerforeningen for Femmøller Strand, Nationalparken Mols Bjerge og Syddjurs Kommune derfor at iværksætte et revitaliseringsprojekt med henblik på at tydeliggøre og videreføre Fischers oprindelige planer for feriebyen.

Arkitekt Alette Lena Skov-Hansen, Syddjurs Kommune, forklarer: "Over tid er den oprindelige vision for området blevet usynlig. Visionen for vores projekt var og er derfor at fremkalde de bærende værdier - haveanlæggene, alleerne og arkitekturen - men i en nyfortolket version."

Tanken er også, at feriebyen skal integreres bedre i det omkringliggende landskab og derved blive et naturligt knudepunkt for de mange udflugtsmål og aktiviteter, der findes i området. Femmøller Strand, Nationalpark Mols Bjerge og den nationalromantiske Molskroen, er blot nogle af de nærmeste turistmagneter, som Fischers ferieby skal binde sammen i en ny, helhedsorienteret plan for kystturismen, forklarer hun og uddyber:

"Området har mange kendte attraktioner, men der er kun meget få, der kender til Egil Fischers fantastiske haveanlæg. Derfor skal projektet øge stedets synlighed og styrke sammenhængen med de nærliggende attraktioner."

I arbejdet med at synliggøre den oprindelige plan for området, arbejdes der samtidigt på at skabe plads til nye aktiviteter som fx fødevaremarkeder og mountainbikeruter - alt sammen i overensstemmelse med Fischers tanker om den aktive ferieby, men i en moderne udgave.

Stedet skal tale for sig selv
Men først om fremmest tager projektet udgangspunkt i de kulturhistoriske bevaringsværdier, der gør stedet til noget særligt. Med et tiltrængt saltvandsindsprøjtning kan Fischers ferieby supplere den alsidige pallette af natur- og kulturtilbud, der allerede findes i området. Stedets historiske kvaliteter og arkitektoniske særpræg bliver den formidlingsmæssige motor, men i virkeligheden skal stedet mest af alt have lov at tale for sig selv:

"Egil Fischers Ferieby rummer en masse unikke fortællinger fra en særlig tid og tradition i dansk kulturhistorie. Vi vil gerne lade de stedbundne kvaliteter fortælle disse historier på egen hånd. Men det kræver, at de er synlige", siger  Alette Lena Skov-Hansen.

De oprindelige veje, stisystemer og trappen til et udkigspunkt i anlæggets østlige side er allerede genetablerede som en del af projektet. Snart påbegyndes arbejdet med at styrke nogle af de mindre, grønne områder samt ankomsten til området, så de igen bliver dele af den større helhed.

"Når man kører ind i området, skal man fornemme, at her er noget særligt. Man skal opleve de tværgående akser, og at stedet er formet efter en overordnet plan. Man skal blive nysgerrig og få lyst til at gå på oplevelse," som Alette Lena Skov-Hansen siger.

Konkret er dette bl.a. sket ved  at genetablere allébeplantningen og rydde ud i de selvsåede træer og buske, der blokerer for kig ud i landskabet. Så den oprindelige plan får lov at træde frem. Derudover vil projektgruppen undersøge muligheden for at indfri nogle af de ideer, som Fischer aldrig selv nåede at realisere: En anløbsbro, der vil gøre det muligt at ankomme ad søvejen, samt opførelse af små, private badehytter på Femmøller Strand.

Alette Lena Skov-Hansen understreger, at der arbejdes målrettet på at få kommunen til at udpeger området som et kulturmiljø i kommuneplanen og indføre en bevarende lokalplan. Alt sammen for at sikre, at man også om 50 år kan tage turen Femmøller Strand og bøje og strække sig til et sundt legeme i Fischers oprindelige ferieby. 

Læs mere om projektet


Oversigtskort