Nyt fra kampagnen
 - 14.03.14

Entasis valgt som kreativ rådgiver for madkulturhus på Bornholm

Spændingen er udløst for Danmarks første regionale madkulturhus, Melstedgaard. Tegnestuen Entasis er af en enig dommerkommite udvalgt som kreativ rådgiver på projektet, der skal skabe de fysiske rammer om madkulturhuset og bidrage til at sætte Bornholm på det kulinariske landkort. Projektet gennemføres som et realiseringsprojekt med støtte fra Stedet Tæller.

Melstedgaard
Det nye hus placeres som en ny længebygning overfor Melstedgårds søndre længe.

Løsning med udgangspunkt i stedet
Den bornholmske gård, Melstedgaard kan føres helt tilbage til 1600-tallet og fungerer i dag som museum for landbrug og som madkulturhus med fokus på Bornholmsk madkultur. Som en del af Stedet Tæller skal der nu etableres en ny bygning, der skal være ramme om et stærkere kulinarisk mødested for Bornholms beboere og gæster. Her skal madkulturen udvikle sig gennem smag, leg og produktion, og formålet er at styrke både bornholmsk fødevareproduktion og den lokale turisme.

Dommerkommiteen modtog tre kvalificerede bud på nybygningen ved Melstedgaard, og processen har givet mange nye idéer til udviklingen af stedet. 

Programchef Karen Skou, Realdania: "Dommerkommiteen har modtaget tre gode forslag, der alle hver især har givet gode og inspirerende input til, hvordan Melstedgaard kan udvikle sig som madkulturhus på Bornholm. Men det er en enig dommerkomite der har udpeget projektforslaget fra Entasis som vinder, og vi glæder os til at se deres projekt blive til virkelighed"

Huset, der placeres som en ny længebygning overfor Melstedgårds søndre længe, får af dommerne ros for sit stedbundne præg og sin meget gennemtænkte planløsning. Forslaget tager sit udgangspunkt i den stedlige arkitektur og helt bogstave­ligt i Melstedgårds bindingsværk og taggeometri. Men projektet nyfortolker også Melstedgaards karakter, så bindingsværkets pudsede flader erstattes af glaspartier og skydedøre med et let træbeklædt saddeltag. Der vil dog stadig finde justeringer sted, inden den endelige realisering.

Læs mere om projektet


Oversigtskort