Nyt fra kampagnen
 - 17.01.18

Første spadestik er taget i Klintholm Havn

Klintholm Havn skal forskønnes tll gavn for turister, erhvervsvirksomheder og lokalbefolkningen. Det arbejde blev indledt den 17. januar, da første spadestik blev taget til et byplanprojekt, som har til formål at omdanne den tidligere industrihavn til et attraktivt sted for turister, erhvervsvirksomheder og lokalbefolkningen. Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller. 

Klintholm Havn
På den tidligere industrihavn skal anlægges et bytorv og en ny havnetrappe, som forbinder havnen og kajen med stranden.

Omdannelsen af Klintholm Havn er nu for alvor skudt i gang. Det skete onsdag den 17. januar 2018, da formanden for Vordingborg Kommunes Udvalg for Plan og Teknik Michael Larsen tog første spadestik til de kommende anlægsprojekter ved havnen.

Formålet er at omdanne den tidligere industrihavn til et attraktivt sted for turister, erhvervsvirksomheder og lokalbefolkningen. Omdannelsen bliver første trin i udviklingen af havnen. Der skal anlægges et bytytorv og bygges en havnetrappe, som forbinder havnen og kajen med stranden.

Udvalgsformand Michael Larsen glæder sig over den positive udvikling, som Klintholm Havn står foran: "Det bliver spændende at følge alt det nye, der skal ske i Klintholm Havn, og den udvikling som byen og havnen skal gennemgå i løbet af de kommende fire år. Projektet "Stedet Tæller" vil helt sikkert bidrage til at gøre byen og havnen til et mere attraktivt sted for alle der bor, besøger eller driver erhverv i Klintholm Havn, så jeg er også sikker på, at vi nu skaber fundamentet for at skabe flere lokale arbejdspladser, og forhåbentlig får øget tilflytningen til området," siger Michael Larsen.

Han forventer også, at der vil kunne skabes vigtige synergieffekter mellem projektet og den nylig vundne status som servicehavn for Kriegers Flak Vindmølleprojektet, hvilket på sigt vil kunne få stor positv betydning for hele Møn og Vordingborg Kommune.

Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller, som støtter projektet med op til til 2,5 mio. kr svarende til op til 50 procent af anlægsudgiften.


Oversigtskort