Nyt fra kampagnen
 - 19.04.15

Første spadestik i Jyske Aas

Den 17. april blev første spadestik taget til én af landets flotteste raste- og informationspladser lige der, hvor motorvejen skærer igennem Jyske Aas. Det drejer sig om Porten, der skal udformes som en stor spiral i jord og tegl. Fra toppen bliver der udsigt vidt omkring, og inde i spiralen gives der information om de mange muligheder for oplevelser på Jyske Aas. Med første spadestik starter realisering af projektet, hvor målet er at gøre Jyske Aas til et spændende oplevelsesbælte og binde hele området sammen - både fysisk og virtuelt. Projekt Jyske Aas støttes fra flere sider og er en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Jyske Aas - tegning
Projektet samler og formidler natur, geologi, kulturhistorie og ikke mindst kontakten med de lokale aktører på og omkring højderyggen Jyske Aas.

Nu sker det ude i marken
"Maskinerne er kørt i stilling. og vi glæder til at starte den fysiske realisering," siger projektholder Hans Jørgen Melvej om projekt Jyske Aas, der gennemføres som en del af Stedet Tæller.

Vinteren igennem har der været et tæt samarbejde mellem styregruppen og rådgiverteamet CUBO Arkitekter A/S med underrådgiverne Schønherr, Bysted og Niras om at få projekt Jyske Aas omsat til delprojekter, der kan udliciteres inden for en stram tidsplan.

Det er MJ-BYG Brønderslev, som har fået arbejdet med at etablere Porten, den midterste stjerneplads ved E45. De var billigst i licitationen, hvor der indkom tre tilbud. Tiltagene på den sydlige stjerneplads på Dronninglund Slot kommer meget snart i udbud. Ved den nordlige stjerneplads ved Lunken skal der ske en forbedring af informationen - bl.a. med virtuelle skærme.

Ved Lunken er Naturstyrelsen og Brønderslev Kommune netop blevet færdige med en opgradering af publikumsfaciliteterne, så der samarbejdes om at gøre oplevelserne endnu bedre. Hele informationsdelen er der gang i med en række lokale arbejdsgrupper, der samarbejder med rådgiverne om at få den digitale del på plads.

En ny destination på vej
Formålet med projektet  er at samle og formidle natur, geologi, kulturhistorie og ikke mindst kontakten med de lokale aktører på og omkring højderyggen Jyske Aas.

Projektet skal skabe en "mulighedernes egn" fyldt med kultur- og naturoplevelser tilknyttet mange ildsjæle og aktører, som hver har deres oplevelser at byde på. Et besøg i området skal generere flere besøg, tilbagevendende gæster, mere tilflytning og flere lokale arbejdspladser som følge af et øget kendskab til områdets kvaliteter. Gennem projektet bliver vejen banet for ny turistdestination med høj kvalitet i både arkitektur og landskab.

Læs mere om projektet


Oversigtskort