Nyt fra kampagnen
 - 08.02.17

Første spadestik på Fanø Bad projekt

Første spadestik til revitaliseringen af Fanø Bad bliver taget den 10. februar kl. 11.00. Dermed går arbejdet i gang med at få virkeliggjort det projekt, som vandt arkitektkonkurrencen sidste år. Projektet bliver gennemført som en del af Stedet Tæller.

Fanø Bad_visualisering

En ny teglstensbelægning skal give Fanø Bad et tiltrængt arkitektonisk løft og fungere som nyt mødested og samlende element i den traditionsrige kystby. Målet er at puste nyt liv i byen og styrke turismen.

"Det er dejligt, efter knap to års proces og forarbejde endelig at få taget det første spadestik til det arbejde, som skal gøre ideerne til virkelighed ved Fanø Bad," udtaler Fanøs borgmester Erik Nørreby.

Fanøs borgmester forventer, at dette projekt kan blive en katalysator for mere udvikling og fornyelse af området ved Fanø Bad:

"Med projektet går Fanø Kommune med Realdania forrest for at få skabt en ny chance for Fanø Bad til at revitalisere sig og igen blive det rejsemål, alle taler om. Og Fanø Bad fortjener det. Det var her hele historien om Fanøs turisme begyndte. På Fanø lever vi i høj grad af de direkte og afledte indtægter, vi får fra turismen. Derfor er vigtigt, at vi i kommunen også understøtter udviklingen i turismen ved netop at forskønne og forbedre de offentlige arealer. Men uden at de private følger trop, vil vi ikke kunne opfylde det fulde potentiale," forklarer Erik Nørreby.

Udover den nye teglbelægning er også nye byrumsmøbler og belysning på vej. Og endelig vil ny beplantning i form af klitplantager trække områdets landskabelige elementer i byen, helt op til fortovet.

Det er Hededanmark, som er entreprenøren, som forestår arbejdet med bl.a. at etablere en ny belægning i tegl, beplantninger, samt opsætte nye lamper, bænke andet nyt by inventar. Arkitektfirmaerne MASU Planning og Everyday Studio står for at lede anlægsarbejdet for Fanø Kommune. Projektet skal stå færdig inden første juni 2017.

Projektet er støttet som del af Realdania-kampagnen Stedet Tæller, som bl.a. støtter udvikling og realisering af i alt 15 projekter i kystbyer i yderområderne. Projekterne skal forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i - året rundt.

"Gennem et større kvalitetsløft genskaber og nytænker projektet den promenadekultur, der tidligere var særlig for Fanø Bad. I Realdania glæder vi os til at se projektet blive til virkelighed. Vi håber, at lokale kræfter vil støtte op om den positive udvikling, som nu er sat i gang," siger Lars Autrup, projektchef i Realdania.

 Sted: Strandvejen foran Feriecenter Vesterhavet.

 Alle er velkomne. 


Oversigtskort