Nyt fra kampagnen
 - 03.06.15

Gigantisk ansigtsløftning til Career Campus

I den kommende tid skal der vælges en arkitekt, der kan forestå renoveringen af den historiske Ulrik Plesner-bygning. Renoveringen skal sørge for, at huset kommer til at udgøre tidssvarende og attraktive rammer for beboerne, samtidig med, at bevaringsværdierne sikres. Selve renoveringen sendes i licitation og sættes i gang til februar næste år. Projektet er gennemført som en del af Stedet Tæller.

 

Career Campus
I 2014 har 11 forskellige nationaliteter beboet Career Campus.

Career Campus er et tilbud til studerende eller færdiguddannende fra videregående uddannelser, der har fået praktikplads eller job ved en lokal virksomhed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Stedet står nu foran en større renovering.

Renoveringsprojektet blev i oktober måned sidste år udvalgt til realisering igennem Stedet Tæller.

Projektet blev udvalgt til støtte gennem kampagnen, fordi det viser, hvordan lokal kulturarv kan få nyt liv og samtidig bidrage til at styrke erhvervslivets muligheder i et yderområde. Projektet har potentiale til at skabe et internationalt bo-miljø for højtuddannede og på sigt skabe positive effekter på bosætning og erhvervsudvikling. 

Huset bærer i dag præg af tidligere at have fungeret som plejehjem, og tidligere tiders løsninger er ikke altid sket med respekt for husets kulturelle værdier. Med dette projekt skal de sidste rester af 'plejehjemslooket' fjernes, de bygningskulturelle værdier skal styrkes, og campus skal gøres mere tidssvarende og ungdommeligt, så det passer målgruppen og beboerne.

Som en del af projektet etableres op til fem nye tidssvarende værelser med bad. Formålet med projektet er at sikre, at den smukke bygning også i fremtiden kan være et levende aktiv i den vestjyske kulturarv og med funktioner, der underbygger lokalområdets og virksomhedernes behov.

Erhvervscentret glæder sig
Det er det lokale erhvervsråd, Erhvervscentret, der driver Career Campus, og her forventer man, at renoveringen kan være med til at skabe både et driftsoverskud, men også gøre bofællesskabet endnu mere attraktivt for områdets virksomheder.

"I Erhvervscentret er vi glade for, at Realdania og Ringkøbing-Skjern Kommune har givet os muligheden for at revitalisere Career Campus", siger souschef Lene Hindbo.

"Der er rift om værelserne, og vi har faktisk haft fuldt hus hele sidste år", fortsætter hun, "så vi glæder os til at kunne slå dørene op for et endnu bedre, og større, Career Campus, når renoveringen er overstået".

Fra plejehjem til videncenter
I den sydlige udkant af Ringkøbing og få hundrede meter fra Ringkøbing Fjord åbnede Aldershvile i 1911. I næsten 100 år husede ejendommen byens alderdomshjem. I dag er plejehjemmet flyttet, og bygningen huser nu erhvervsbofællesskabet Career Campus - en unik udstationeringsplatform og et fysisk bofællesskab, der skal tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Vestjylland.

Ejendommen bærer dog stadig fysisk præg af et plejehjem. Formålet med renoveringen er derfor at genskabe de arkitektoniske rammer og revitalisere og styrke ideen bag Career Campus.

Projektet har et samlet budget på 7 mio. kr. og er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune og Stedet Tæller.

Læs mere om projektet her.


Oversigtskort