Nyt fra kampagnen
 - 16.03.16

Hvordan gør vi kystbyerne attraktive på ny?

Det kræver fokus på stedets potentialer, en helhedsorienteret tilgang og lokalt engagement, hvis der skal skabes forandring og positiv udvikling i kystbyerne - så turisterne igen vender tilbage. Det viser en ny analyse om effekter af investeringer i kystbyers byggede miljø.

Blokhus Bæk
Projekt Blokhus Bæk har været med til at højne kvaliteten i den nordjyste kystby. Projektet er gennemført som en del af Stede Tæller.

Kysterne er et af Danmarks stærkeste turismepotentialer, og mange danske kystbyer har stolte historiske traditioner som attraktive ferie- og badedestinationer. Men med årene er det flere steder gået tilbage - både for turismen og kystbyernes fysiske miljø.

Generelt efterspørger turisterne bedre kvalitet til prisen. Det betyder, at det er nødvendigt at investere i produktudvikling, kompetenceløft - og kystbyernes byggede miljø, hvis tendensen skal vendes og turisterne komme tilbage.

For at styrke yderområderne
Realdania har gennem flere år arbejdet for at styrke udviklingen i Danmarks yderområder. Blandt andet ved at skabe kvalitet og gode rammer for turisme som lokalt forankret erhverv. Deriblandt også i kystbyerne.

Helhedsorienteret indsats
Erfaringer fra Realdanias projekter i en række kystbyer i blandt andet Nordjylland peger på, at det kan føre en række afledte, positive effekter med sig, når man investerer i at løfte kvaliteten af det fysiske miljø - med afsæt i en helhedsorienteret indsats. Sker det, kan for eksempel en bedre forbindelse mellem by og havn være med til at sætte gang i en større, positiv udvikling i området. 

Analysen ser nærmere på, hvilke effekter investeringerne i det fysiske miljø har for kystbyerne. Det kan være mere synlighed, flere gæster eller større omsætning hos de lokale virksomheder.

Analysen ser nærmere på seks kystbyer. Fælles for dem er, at de på forskellige måder har oplevet en positiv udvikling. Blandt andet, fordi kvaliteten i det byggede miljø har fået et løft.

Samspillet mellem forskellige faktorer gør forskellen
Rapporten peger på, at det ikke er den eneste faktor for udviklingen. Det er især afsættet i turisme- og udviklingsstrategier og samspillet mellem det fysiske løft, udvikling af services og kompetencer samt lokal investeringslyst, som gør forskellen. 

En helhedsorienteret tilgang kan sætte gang i en positiv udvikling, der gavner hele lokalområdet - og som ofte er den selvforstærkende og fører flere initiativer med sig.

Forandring tager tid
Analysen viser også, at forandring tager tid, og at det kræver stort, lokalt engagement. Mange af byerne har arbejdet i over 10 år med at gå nye veje. I flere byer har det lokale foreningsliv og engagement været afgørende for, at projekterne i det fysiske miljø overhovedet er kommet på tegnebrættet.  

Læs mere og download analysen på Realdanias hjemmeside


Oversigtskort