Nyt udefra
 - 04.01.16

Ildsjælene får lokalsamfundet til at leve

De vil gøre deres lokalsamfund til et bedre sted, og de gør de med ildhu, stolthed og vedholdende engagement. Overalt i Danmark udvikler frivillige ildsjæle projekter, som skaber udvikling og livskvalitet. Og der er god grund til at støtte op om indsatsen, mener programchef Christian Andersen, Realdania.

Huset på Næsset
Bor man på landet, er sandsynligheden for, at man deltager i foreningslivet, arbejder frivilligt og føler et stærkt fællesskab med andre, der bor i lokalområdet, større, end hvis man bor i storbyen, påpeger Agenda Y, Stedet Tællers undersøgelse af danskernes forhold til yderområderne.

Det var lokale borgere, som i 2002 fik idéen om at bruge det kønne, gamle elværk ved gadekæret i Udby til kulturarrangementer. Etape for etape gik de i gang med at søge penge og udvikle et projekt, som gjorde det muligt at forvandle den bevaringsværdige industribygning til Huset på Næsset: Et kulturelt fyrtårn i det vestsjællandske, som skaber liv i den lille by og samler oplandet til koncerter, æblefestivaler, teater, forfatteraftener og meget andet.

Og de er ikke de eneste. Når den negative udvikling i landsbyen skal vendes, når bygningsarven skal bevares og formidles, når kulturen skal have fysiske rammer til udfoldelse, er det ofte ildsjælene, der er de første til at tage fat. Ikke bare i Udby, men i hundredevis af små og store projekter i lokalsamfund overalt i Danmark.

Livskvalitet i øjenhøjde
"Ildsjælene er sociale entreprenører og dynamoer for udvikling. Det er mennesker, der vil noget. De ved, hvor deres lokalsamfund er udfordret, og de ved, hvor der er potentiale," siger Christian Andersen, der er programchef i Realdania.

Igennem årene har Realdania støttet en lang række byggeprojekter drevet af mennesker, der lægger tid og kræfter i at styrke og udvikle deres lokalsamfund. Nogle gange er målet at renovere en bygning af lokal og kulturhistorisk værdi. I andre projekter udvikles bygningen som ramme om en social eller kulturel aktivitet. Men i alle tilfælde skaber ildsjælene nyt liv i bygningerne til gavn for det omgivende samfund.

Når ildsjæle påtager sig at udvikle og drive et kulturhus som fx Huset på Næsset, er de nemlig ikke bare med til at tage hånd om deres lokale bygningsarv, de bidrager også positivt til det lokale fællesskab, pointerer Christian Andersen:

"Komplekse problemstillinger udfordrer vores samfund på flere niveauer. Men mange steder står man altså også med meget konkrete udfordringer, som kan håndteres af det lokale fællesskab og gøre en stor forskel. I Realdania synes vi, det er befriende at kunne støtte op om denne indsats og være med til at skabe livskvalitet i øjenhøjde."

Noget på spil
Særligt i yderområderne har ildsjælene en rolle at spille. Da Stedet Tæller i 2012 udgav undersøgelsen 'Agenda Y' om danskernes forhold til yderområderne, fremgik det, at 55 procent af danskerne synes, at lokale sammenslutninger og fællesskaber udgør en særlig kvalitet her.

Bor man på landet, er sandsynligheden for, at man deltager i foreningslivet, arbejder frivilligt og føler et stærkt fællesskab med andre, der bor i lokalområdet, større, end hvis man bor i storbyen, påpeger undersøgelsen. Yderområdernes ildsjæle stifter friskoler, børneinstitutioner, borgerdrevne butikker og nye mødesteder, og adskillige projekter bliver til virkelighed, fordi folk selv tager fat.

Christian Andersen: "I yderområderne har borgerne for alvor noget på spil, og måske derfor blomstrer engagementet, fællesskabet og iværksættermentaliteten. Ildsjælene er måske yderområdernes vigtigste ressource."

Levedygtige projekter
Endnu en fordel: Fordi ildsjælene oplever deres projekter som meningsfyldte, tager de også hånd om stederne på langt sigt. Og derfor viser lokalt forankrede ildsjæleprojekter sig ofte at være levedygtige over tid, pointerer Christian Andersen:

"De ildsjæleprojekter, som vi har støttet i Realdania, er vidt forskellige, men har det til fælles, at de lykkes," slår han fast og uddyber så:

"I Realdania har vi mulighed for at lave punktvise nedslag, hvor vi i kortere og længere perioder stiller ressourcer til rådighed, men vores rolle er midlertidig. Det er ildsjælene selv, der skal bære projektet igennem og sørge for, at indsatsen også lykkes på langt sigt."

Det, ildsjæle formår
At der kan være tale om et langt, sejt træk ved man i Udby. Siden projektet med at omdanne det tidligere elværk blev fuldendt i 2009, har ildsjælene kæmpet for at få driften af kulturhuset til at hænge økonomisk sammen. Men i 2012 trådte gårdejer og bestyrelsesmedlem i foreningen, Kaj Olsen, til. Han købte bygningen, og i dag lejer ildsjælene sig ind. Nu kan de omsider fokusere på det, de brænder for - nemlig at skabe liv i Huset på Næsset.

Realdanias kampagne Underværker støtter aktuelt bygningsarvens ildsjæle i at føre deres idéer ud i livet. Ansøgningsfrist er den 27. januar kl. 12.00. Læs mere om kampagnen her


Oversigtskort

Frivilligt foreningsarbejde blomstrer i yderområderne

Der er knap 13 frivillige ledere pr. 100 medlemmer i foreningerne i de danske yderområder mod knap 10 frivillige ledere pr. 100 medlemmer i danske foreninger på landsplan.

Læs mere i Agenda Y - Stedet Tællers undersøgelse af yderområdernes potentialer

Er du én af bygningsarvens ildsjæle?

Frem til 27. januar kl. 12 er det muligt for bygningsarvens ildsjæle at søge om støtte til at føre gode idéer ud i livet. Det sker med Realdanias kampagne Underværker.

Se, hvordan du søger støtte til din projektidé