Nyt udefra
 - 16.01.12

Infoportal på vej i Rebild Bakker

Rebild
Infoportalen vil medvirke til at give både danske og udenlandske besøgende gode oplevelser med et varieret indhold - for eksempel motion, naturvidenskab, eventyr og historie. Foto: Realdania

Markant arkitektur med enkle midler
Vinderprojektet er inspireret af Rold Skov - både i sit udtryk og i sit materialevalg. I projektforslaget beskrives bygningen som "et lille stykke stiliseret skov med stammer og grene". Bygningen er kvadratisk, knapt fem meter høj, og ydersiderne består af en skulpturel tømmerkonstruktion - skovens egne grantræer beklædt med lærk.

Projektleder Eske Møller fra Realdania siger: "Det vindende projekt kombinerer form og indhold på en overbevisende måde. Ved enkle midler skaber vinderteamet et stykke markant arkitektur, som både fremstår som et vartegn og en optimal ramme for de forskelligartede krav, der stilles til huset. Infoportalen vil medvirke til at styrke en positiv udvikling i lokalområdet ved at fastholde og se nye muligheder i de stedbundne kvaliteter og potentialer, som allerede findes i naturen ved Rebild.

Dommerkomiteen fremhæver den klare planløsning, der inddeler bygningen i tre afdelinger. Mod øst og ud mod Cimbrervej ligger kontorfunktionerne. Parallelt hermed og i midten af huset finder man det det centrale formidlingsrum, som turistbureauet også er en del af. Endelig åbner huset sig mod vest med et stort overdækket, udendørs udstillingsrum. På denne måde orienterer bygningen sig mod bakkerne og inviterer samtidig indenfor via det indbydende uderum.

Infoportalen er placeret i niveau med Rebildhus og skaber et fint og brugbart miljø mellem de to bygninger. Som en del af projektet foreslås en udvendig facaderenovering af Rebildhus og isætning af tre nye dobbeltdøre ud mod det nye udendørs serveringsareal mellem de to bygninger. 

 


Oversigtskort