Nyt fra kampagnen
 - 15.12.14

Se inspirationspublikation om steder i landskabet

Stedet Tæller har udgivet inspirationspublikationen Steder i landskabet. 30 cases fra hele verden og syv ekspertartikler sætter fokus på, hvordan arkitektur i den allermindste skala kan formidle særlige steder i landskabet.

Balcón de Manubles
Det fysiske indgreb kan skabe kontakt mellem menneske og landskab. Her Balcón de Manubles i Spanien. Foto: Sergio Sebastián Franco

Når menneske møder natur
Naturen er et af yderområdernes stærkeste potentialer. Med publikationen Steder i Landskabet, som Stedet Tæller har udgivet, er det målet at vise, hvordan oplevelsen af naturen forbedres ved at arbejde nænsomt og omhyggeligt med det sted, hvor menneske møder natur.

30 internationale cases - syv ekspertartikler
Gennem 30 cases fra hele verden giver publikationen forskellige bud på, hvordan det fysiske indgreb kan skabe kontakt mellem menneske og natur - som en ordløs formidling af et ganske særligt sted og en invitation til eftertanke eller udforskning.

Udover rækken af inspirationscases, sætter syv fagpersoner ord på emnet - hver ud fra deres faglige synsvinkel. Landskabsarkitekt Ellen Braae skriver om stedernes landskab, biolog Michael Stoltze om kulturen i naturen, og landskabsarkitekt Annemarie Lund om implementering af punktvise installationer i det overvejende milde og bløde danske landskab. Arkitekt Jan Olav Jensen skriver om dialogen med topografien, mens arkitekt Allan de Waal i artiklen Stort og småt skriver om udformning og placering, kunsthistorikeren Margrethe Floryan reflekterer over vandringer og walkscapes, mens direktør Thomas Martinsen skriver om emnet i et oplevelsesøkonomisk lys.

Publikationen skal inspirere, men formidler også Realdanias tilgang til de konkrete steder, som skal udvikles gennem Stedet Tællers fokusområde Steder i landskabet.

Læs mere om Steder i landskabet


Oversigtskort

Bestil publikation

Inspirationspublikationen Steder i landskabet kan bestilles hos info@bygningsarv.dk. Prisen er 50 kr. inkl. porto, eksp., gebyr og moms.

Hent publikationen i pdf