Nyt fra kampagnen
 - 06.04.16

Kom tæt på tre særlige steder i landskabet

I marts blev det muligt at komme op i Rubjerg Knude Fyr, før tåret forventeligt styrter i havet inden for 15 år. Tidligere på året gav en ny trappe besøgende mulighed for at komme op i Kalø Slotsruin. Og på Fur sørger tre udsigtspunkter for, at besøgende kan komme helt tæt på øens særlige molerlandskab. De tre projekter er gennemført som en del af Steder i landskabet.

Rubjerg Knude landskab
Rubjerg Knude er ét af de 10 særlige steder i landskabet, som blev udvalgt i 2012. Et nyt projekt giver mulighed for at komme op i fyret og opleve de spektakulære landskab fra højden. Foto: Bjørn Pierri Enevoldsen

Tre særlige steder i landskabet
Spektakulære landskaber i sand og vand, magiske moseområder, bløde bakker, verdenskendt vadehav, klinter, klitter og et enestående dyreliv. De danske yderområder er rige på storslåede landskaber.

I 2012 udvalgte Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet - i samarbejde med et fagligt ekspertpanel - 10 særlige steder i yderområdernes landskaber og afsatte 33 mio. kr. til ankomst- og formidlingsfaciliteter, forstået som små, præcise arkitektoniske indgreb, der skal forbedre oplevelsen af naturen. Initiativet blev sat i søen som en del af Stedet Tæller, og målet var at inspirere ejere, bygherrer og turismeaktører i yderområderne til at skabe nye oplevelser med små arkitektoniske indgreb på det enkelte steds præmisser. 

Med indvielsen af projektet på Rubjerg Knude i marts står tre særlige steder i landskabet klar til sæsonen. Projekterne har det til fælles, at de bringer de besøgende tættere på landskabet og naturen uden at overdøve de kvaliteter, som i forvejen gør stederne til noget særligt. 

Mens Rubjerg Knude Fyr har fået en ny indvendig trappe og et indvendigt kalejdoskop i menneskestørrelse, som kaster et dansende lyshav inde i tårnet, giver en ny trappe på Kalø Slotsruin mulighed for at komme ind og op i ruinen og kigge ud over Kalø vig. Og ikke mindst inviterer tre udsigtsposter på Fur nu til at komme helt tæt på øens unikke molerlandskab.

I udvælgelsen af de 10 steder i landskabet har det faglige ekspertpanel, Naturstyrelsen og Realdania lagt vægt på at finde spektakulære steder med et potentiale, hvor mindre og meget nænsomme indgreb kan skabe stor værdi. Der er også lagt vægt på en spredning i landskabstyper og geografi.

Læs mere om fokusområdet Steder i landskabet og få overblik over alle projekter


Oversigtskort