Nyt fra kampagnen
 - 07.09.16

Kom til indvielse af Odden Auktionshal

Tirsdag den 6. september 2016 åbnede den ombyggede Odden auktionshal med en festdag på Odden Havn. H.M. Dronningen overværede indvielsen af den gamle fiskeauktionshal på Odden Havn som nyt udstillings- og samlingssted.

Odden Auktionshal
I Odden Havneby er den tidligere auktionshal blevet opgraderet, så den kan rumme nye aktiviteter på havnen. 

På Sjællands Oddes yderste spids ligger Odden Havneby. Havnebyen kan kendes på sin aktive befolkning, der engagerer sig i at skabe liv og aktiviteter, ikke mindst på den velkendte erhvervsfiskerihavn. Den tidligere auktionshal er nu omdannet til at være byens nye samlingssted for faste og midlertidige arrangementer, markeder med lokale råvarer og større events. Hallen skal rumme populære events som "Odden sætter sejl", Makrelfestival samt nye events som dykkertræf, sejlertræf, udstillinger, torvemarked med mere.

Indvielsen af auktionshallen blev markeret med en festdag. Den officielle indvielse foregik ved borgmester Thomas Adelskov og bestyrelsesformand for Realdania Michael Brockenhuus Schack under overværelse af H.M. Dronningen. 

Formålet med ombygningen af auktionshallen har været at omdanne den gamle auktionshal til en event- og oplevelseshal som kan rumme de mange aktiviteter, der igangsættes af den aktive lokalbefolkning. Auktionshallens eksisterende rammer har skullet brydes op og have et arkitektonisk løft, som sikrer et godt lysindfald både fra oven og fra siden. Med mobile elementer, som siddetrappe, udstillingsvæg, rumdeler, cafévogn og opbevaringsmulighed kan hallen bruges til mange forskellige formål.

Med revitaliseringen af auktionshallen skabes en forbindelse mellem historien som fiskerihavn og fremtiden som en mere oplevelsesbaseret havn.

Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune: "I Odsherred Kommune arbejder vi aktivt sammen med vores lokalsamfund om at skabe udvikling og vækst. Vi er sikre på, at Auktionshallen vil understøtte lokalsamfundet på Odden i deres bestræbelser på at skabe stærkere lokale fællesskaber og udvikling på Odden havn. Vi glæder os til at hallen åbnes, og lokalsamfundet får mulighed for at tage de nye faciliteter i brug."

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania: "De danske kystbyer rummer et stort potentiale for turismen. Men der er behov for en målrettet indsats, der både løfter kystbyernes kvalitet, og skaber flere oplevelsesmuligheder for de besøgende. I Odden Havneby er den tidligere auktionshal blevet opgraderet til en fin og spændende ramme for aktiviteter på havnen. Alt sammen uden at gå på kompromis med det autentiske havnemiljø, der gør Odden Havneby til noget særligt.

Arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard har for Odsherred Kommune udarbejdet projektforslag for indretning af auktionshallen og omgivelserne. Arkitekterne er også rådgivere på helhedsplanen for Havnebyen.

Projektet har et samlet budget på 2,4 mio. kr. Stedet Tæller, støtter projektet med 1,2 mio. kr. Odsherred Kommune bidrager til projektet med 1 mio. kr. og Visit Odsherred med 200.000 kr. 


Oversigtskort