Nyt udefra
 - 27.06.14

Kvaliteten i dansk turisme styrkes

Ny vækstplan fra regeringen skal styrke kvaliteten i dansk turisme. 10 steder i landet ventes kommuner fra næste år at kunne søge om lov til at bygge tættere på stranden, end strandbeskyttelseslinjen eller kystzonen tillader. Samtidig skal to kommunale partnerskaber ved Vestkysten og i Østersøområdet vise nye veje til strategisk samarbejde om regional turismeudvikling.

Hjerting
En ny ordning giver på forsøgsbasis landets kommuner mulighed for at realisere 10 udvalgte byggeprojekter inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Her Hjerting Strandpromenade ved Esbjerg. Foto: Asger Simonsen

Kystturismen under pres
Fra nær og fjern kommer turister for at nyde den danske natur, de åbne kyster og de rene strande. Men mens turismeerhvervet internationalt set er i vækst, er dansk turisme gået i stå. I de seneste år har Danmark oplevet tilbagegang, mens Europa som helhed er gået frem. Samtidig viser flere undersøgelser, at turisterne finder kvaliteten i oplevelserne for dyr og dårlig i forhold til det høje, danske prisniveau.

Særligt kyst- og naturturismen er under pres: Ifølge Erhvervs- og Vækstministeriet udgør området 40 procent af den samlede omsætning i dansk turisme og er et  centralt indkomst- og beskæftigelsesgrundlag i kystområderne. Men med et fald i kystturismen på 27,5 procent over de seneste 20 år er der opstået et akut behov for at vende den negative udvikling.

Kvaliteten skal hæves - destinationerne udvikles
Med lanceringen af regeringens vækstplanen i sidste uge, er første spadestik taget til en række initiativer, der skal løfte kvaliteten og serviceniveauet generelt.

Blandt tiltagene er et nyt udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme får ansvar for at skabe en fælles og sammenhængende udviklingsindsats for kyst- og naturturismen. Samtidig skal en forsøgsordning give kommunerne mulighed for at søge om lov til at realisere fysiske projekter inden for strandbeskyttelseslinje og kystzone. Og ikke mindst skaber to nye strategiske partnerskaber muligheder for at udvikle destinationer på et større, regionalt niveau.

Ny arkitektur skal bringe turister og natur sammen
Vækstplanens måske mest markante tiltag er ordningen, der på forsøgsbasis giver landets kommuner mulighed for at realisere 10 udvalgte byggeprojekter inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen.

Målet er at vise, hvordan danske turistdestinationer kan imødekomme turisternes behov uden at gå på kompromis med de eksisterende herlighedsværdier. Eller som minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen udtrykker det i en pressemeddelelse:

"Den smukke natur er vores bedste trækplaster, men moderne mennesker har også brug for moderne servicefaciliteter, gode udsigtspunkter og noget godt at spise. Vi har en lang dansk tradition for smuk arkitektur, og jeg er sikker på, at de 10 forsøg vil vise, at vi kan skabe en helt særlig dansk sammenhæng mellem natur og arkitektur, og på den måde gøre det lettere og mere attraktivt at komme ud i naturen." 

Forslag til projekter skal komme fra kommunerne selv, de skal rumme et særligt potentiale for at tiltrække turister og kunne realiseres i harmoni med landskab og natur.

Kommunale partnerskaber skal styrkes
Vækstplanens erklærede mål er også at skabe en samlet regional udvikling på henholdsvis den jyske vestkyst og i området omkring Østersøen gennem to tværkommunale partnerskaber. Samarbejdet har fællesnævnere som markedsføring, rammevilkår og produktudvikling, der skal resultere i synergier og stordriftsfordele på tværs af kommunerne.

Mens partnerskabet for vestkystturisme involverer 11 vestjyske kommuner, omfatter østersøsamarbejdet 15 kommuner.

Læs vækstplanen her 

Til det kommende fællesregionale udviklingsselskab 'Dansk Kyst- og Naturturisme', der får ansvaret for de to partnerskaber, afsættes samlet 20 mio. i 2014 og 2015.

Partnerskabet for Vestkystturisme omfatter kommunerne Varde, Esbjerg, Fanø, Frederikshavn, Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Thisted og Tønder. De 15 kommuner i Østersøpartnerskabets er Assens, Billund, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Svendborg, Sønderborg, Vejle, Ærø og Aabenraa. 

 

 

 


Oversigtskort