Nyt fra kampagnen
 - 28.10.15

Kysten er klar: Partnerskab vil styrke vestkystturismen

Inden 2020 skal Vestkysten være én af Europas førende kystdestinationer. Med Partnerskab for Vestkystturisme er sejlet sat for en samlet destinationsudvikling på tværs af kommuner og private aktører. Sammenhængende oplevelsesmuligheder og en fælles identitet er blandt de tiltag, der skal gøre partnerskabets vision til virkelighed.

Hjerting
"Vi skal både skabe nye tiltag, der går på tværs og bidrager til at skabe en fælles identitet for Vestkysten. Men samtidig skal vi værne om hver destinations særkende," siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme og medstifter af Partnerskab for Vestkystturisme. Foto: Jørgen Jørgensen og Realdania

Kysten, stranden og havet er et af yderområdernes allerstærkeste turismepotentialer. Danmark er ét af de lande i Europa, der råder over mest kyst pr. indbygger, og vi har bevaret store strækninger af varieret, uforstyrret kystlandskab. Men selvom den internationale kystturisme viser vækst år for år, kniber det med at få turisterne til at tilbringe ferien langs den danske kyst.

Det skal der laves om på. Står det til det nyoprettede Partnerskab for Vestkystturisme, vil Danmarks vestkyst i 2020 være at finde blandt Europas førende kystdestinationer.

Vækst i Danmarks vestkystturisme er hovedformålet med partnerskabet, der blev etableret den 1. september i år. Medlemmer tæller blandt andet tæller Dansk Kyst- og Naturturisme og 11 vestjyske kommuner. Deres opgave bliver at sikre gennemførelsen af en langsigtet national handlingsplan for Vestkysten i tæt dialog og samarbejde med de væsentligste interessenter.

Eller som Jens Hausted, direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme og medstifter af partnerskabet udtrykker det: "Vi vil arbejde med vestkystturismen som en samlet enhed, fx gennem fælles branding og produkt- og kompetenceudvikling."

Fokus på kvalitet og sammenhæng
Indtil videre er udpeget fire strategiske fokusområder, som partnerskabet vil arbejde videre med. Første strategiske fokusområde skal sikre kommercielle investeringer i det samlede turismeprodukt. Sammenhængende oplevelser og faciliteter er afgørende:

"Vi skeler blandt andet til kystbyerne på den tyske østersøkyst og i Polen, hvor man er gode til eksempelvis at binde vand og by sammen. Det kan være i form af cykelstier, strandpromenader eller pop-up caféer, hvor man kan nyde en kop kaffe, mens man kigger udover vandet. Det er altså ikke nok at have et attraktivt kystbymiljø, hvis man ikke kan få en kop kaffe," mener Jens Hausted.

Skræmmeeksemplet er familiefaren, der skal bruge halvanden time af strandturen på at finde et toilet og hente is til familien. "Det er sat på spidsen, men grundlæggende handler det om, at der er nogen, der har tænkt over, at vi har gæster. De rigtige faciliteter er med til at skabe en god ferieoplevelse, og vi skal have respekt for, hvor gæsten vil bruge sin tid. Holder man ferie i et sommerhus, er man i nærområdet i fire ud af fem dage. Derfor er det blandt andet her, vi skal fokusere på at skabe nye oplevelser og muligheder for indtjening."

Kvalitet og nye oplevelser i Kühlungsborn
Nordtyske Kühlungsborn har gjort det godt. Her er de historiske badehoteller restaureret med afsæt i bevarende lokalplaner. Nybyggeri er tilpasset de historiske strukturer, og den tre kilometer lange strandpromenade er renoveret. Helhedsindtrykket understøttes af en gennemgribende designpolitik, som har skabt sammenhæng i indretningen af de private og offentlige uderum. Også byens samlingssteder spiller en stor rolle:

"Tager man til Kühlungsborn i november, vil man opleve, at der stadig er turister. Man kan sidde i læ i en strandstol med et tæppe omkring sig, og man har adgang til restauranter, caféer og en lang række andre faciliteter. I udviklingen af turismeproduktet har byen været loyal mod sin oprindelige identitet som en historisk badeby, men samtidig er nye lag og oplevelsesmuligheder kommet til," fastslår Jens Hausted.

Der skal være en kritisk masse
Kühlungsborn har også et velfungerende bagland, som gør, at man har en overnatningskapacitet på størrelse med Aarhus, selvom der kun bor omkring 8000 indbyggere i selve den historiske badeby. Og netop spørgsmålet om at sikre tilstrækkelig kapacitet udgør det andet strategiske fokusområde for Partnerskab for Vestkystturisme.

"Alle siger, at vi skal udvide sæsonen. Men det er ikke noget, man lige gør. Så i første omgang bliver vi nødt til at fokusere på, hvordan vi tjener flere penge i den periode, hvor der er en stor kritisk masse af gæster," siger Jens Hausted.

Han uddyber: "Der er 240.000 feriehuse i Danmark, men hvordan sikrer vi, at et tilstrækkeligt antal markedsrelevante huse udlejes? Hvad kan vi gøre for at opgradere campingpladserne, så de bliver mere attraktive for den moderne turist? Derudover er vi afhængige af, at turisterhvervet vil investere deres knappe ressourcer i en længere sæson. Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer til at arbejde videre med."

Partnerskabets tredje fokusområde skal styrke kommunikation og markedsføring på nærmarkederne. Og med fjerde fokusområde sættes fokus på opbygningen af et antal stærke destinationer, hvor der både er stedbundne potentialer og en kritisk masse at satse på.

Man skal værne om forskelligheden
Destinationsopbygning handler ifølge Jens Hausted også om at værne om kystdestinationernes respektive forskellighed og om at det nye, der kommer til, forbliver tro mod hvert steds identitet:

"For eksempel er det oplagt at vurdere om de stærke kystbyer langs Vestkysten i nord - for eksempel Løkken og Lønstrup - kan blive nogle af omdrejningspunkterne for den samlede destinationsudvikling af Nordjylland, hvor hovedparten af gæsterne kommer. Vi kan ikke hele tiden starte forfra et nyt sted," slår Jens Hausted fast.

Han tilføjer, at partnerskabet også vil satse på nye tiltag, der binder vesterhavsdestinationerne sammen, også i omverdenens øjne. Det kan for eksempel ske ved at skabe en række særlige signaturstrande på tværs af de enkelte destinationer. Strande med en fælles identitet, med livreddere, servicefaciliteter og rigeligt med plads.

Jens Hausted: "Vi skal både skabe nye tiltag, der går på tværs og bidrager til at skabe en fælles identitet for Vestkysten. Men samtidig skal vi værne om forskelligheden. Skal man have et havbad i hver eneste kystby? Eller en nationalpark i hver kommune? Nej, det tror jeg ikke. Nogle kystbyer er badebyer, andre er fiskeribyer, og vi skal passe på, at vi ikke bliver kopier af hinanden. Vi skal udvikle nye tiltag dér, hvor det giver mening, og vi skal tage afsæt i de værdier, som findes i forvejen."

Jens Hausted er medlem af rådgiverpanelet på Stedet Tællers aktuelle ansøgningsrunde for yderområdernes kystbyer.

 


Oversigtskort

Om Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som skal være med til  at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

Dansk Kyst- og Naturturisme har etableret to partnerskaber, som skal drive fondens handlingsplaner på Vestkysten og i Østersøregionen.

Partnerskaberne drives med en selvstændig økonomi, styregruppe og placering.

Læs mere

Vil du vide mere om Kühlungsborn?

Den gennemførte atmosfære i Kühlungsborn er resultat af en bevidst satsning på at bevare og genskabe et unikt kystbymiljø. Indsatsen er kombineret med en målrettet turismestrategi og designpolitik.

Læs mere