Nyt udefra
 - 06.08.12

Landdistrikternes Dag på Christiansborg

Igen i år afholder Landdistrikternes Fællesråd 'Landdistrikternes Dag', hvor der bliver mulighed for at debattere med en lang række folketingspolitikere og ministre. Det sker den 24. oktober på Christiansborg.

Christiansborg
Landdistrikternes Fællesråd inviterer til debat om landdistrikterne på Christiansborg.

Landdistrikterne til debat
Landdistrikternes Fællesråd opfordrer ildsjæle fra lokalråd, borgerforeninger og kommuner til at deltage i begivenheden, som afholdes i Folketingets Fællessal.

Sidste års 'Landdistrikternes Dag' var meget velbesøgt, og Landdistrikternes Fællesråd har siden arbejdet videre med mange af de debatter, der opstod på dagen.

Program og tilmeldingsskema kan findes på Landdistrikternes Fællesråds hjemmeside fra sidst i august.

Læs om 'Landdistrikernes Dag'


Oversigtskort