Nyt fra kampagnen
 - 17.11.15

Lavmælt arkitektur skaber store oplevelser

Vi skal blive bedre til at arbejde omhyggeligt med de steder, hvor natur og menneske møder hinanden. Vores nysgerrighed skal næres og stedet have lov til at tale for sig selv. Det er tankegangen bag Realdanias initiativ 'Steder i landskabet', som gennemføres som en del af Stedet Tæller. Styrket turisme, stærke destinationer og høj arkitektonisk kvalitet er blandt målene.

Hammersholm_nyhed
"Vi placerer ikke store, bombastiske byggerier midt i sårbare områder, men tilføjer små, nænsomme arkitektoniske nedslag, som giver en bedre ankomst til hvert sted. Og som leder de besøgende omkring på en måde, der bringer dem tættere på naturen uden at slide den ned," siger Christian Andersen, programchef i Realdania. Her Hammersholm på Bornholm. Illustration: Erik Brandt Dam Arkitekter

For nogle år siden befandt Christian Andersen, programchef i Realdania, sig på en fremtrædende dansk naturdestination: "Og her blev jeg mødt af misrøgtede adgangs- og publikumsforhold. Det var de samme toiletskure og den samme iskiosk, som da jeg i sin tid besøgte stedet med min folkeskoleklasse."

Oplevelsen fik ham til at reflektere over, hvorfor vi i Danmark ikke er bedre til at vise omhu overfor de skæringspunkter, hvor mennesker og natur møder hinanden.

"Vores natur og landskaber er for mange noget af det bedste ved Danmark og er et af et af yderområdernes stærkeste potentialer. Et potentiale, som kan udnyttes langt bedre, end det bliver i dag. Til at skabe fantastiske oplevelser. Til at forbedre livskvaliteten og øge lokal stolthed. Og til at skabe nye muligheder for turisme og udvikling," siger Christian Andersen.

Det er baggrunden for, at Realdania og Naturstyrelsen sammen med et fagligt ekspertpanel i 2012 udvalgte 10 særlige steder i det danske landskab. Her på grænsen mellem civilisation og natur skal små, enkle arkitektoniske nedslag være med til at højne oplevelsen af hvert enkelt sted. Det kan være en udsigtsplatform, en stiforbindelse eller en parkeringsplads, som lavmælt og ordløst formidler naturen.

Fra Nordjylland til Bornholm fordeler stederne sig over hele landet. Og mens nogle allerede er velbesøgte destinationer, der blot trænger til et løft, er andre mere ukendte. Andre igen er helt nye, fx den genskabte sø, Filsø, ved Varde.

Stedet skal tale for sig selv
Inspirationen kommer fra det norske vejvæsen, som har skabt en dundrende succes med projektet 'Norske Turistveger'. På én og samme gang har projektets 18 vejstrækninger og utal af raste- og udsigtspladser formået at sætte Norge på verdenskortet som et attraktivt turistmål og en vægtig arkitekturnation. Omkring 3,5 mia. norske kroner er investeret i det statslige projekt. Men mindre kan gøre det:

"Fra Norge kan vi lære, at nænsom arkitektur af høj kvalitet kan bidrage positivt til den samlede oplevelse af et sted, men det skal ikke være storslået eller voldsomt dyrt. Vi vil ikke lave skilteprojekter eller omklamrende formidling, men lade stedet tale for sig selv. Og vi vil appellere til folks nysgerrighed," siger Christian Andersen.

Arkitektur, der skåner naturen
Fra bløde bakker til brusende Vesterhav og sandede klinter og klitter. Fra magiske moser til nyslået verdensarv. Fra enestående fugle- og dyreliv til udstrakt hede og oldgamle helleristninger. De udvalgte steder er vidt forskellige, men har det til fælles, at de ligger tæt på nogle af Danmarks særlige og særligt sårbare landskaber. Men hvorfor kan vi ikke bare lade naturen være i fred?

"Det er netop det, vi gør," slår Christian Andersen fast og uddyber så: "Projekterne ligger ikke midt i den vilde natur, men i skæringspunktet mellem civilisation og natur. Vi tilføjer små, nænsomme arkitektoniske nedslag, som giver en bedre ankomst til hvert sted. Og som leder de besøgende omkring på en måde, der bringer dem tættere på naturen uden at slide den ned."

Han nævner nordjyske Hanstedreservatet som eksempel. Hav, vind og sand har her formet et månelandskab af klitheder på hævet havbund, og landskabet er unikt i europæisk sammenhæng. Med projektet binder en ny rute det lidt fragmenterede område sammen på en måde, der både skåner naturen og giver de besøgende et væld af forskellige naturoplevelser undervejs.

Med nysgerrigheden som drivkraft
Samme princip gælder for bornholmske Hammersholm, hvor et stort antal helleristninger ligger spredt rundt omkring i landskabet. På vej er forbedrede ankomstfaciliteter, bedre muligheder for at slå sig ned og nye stiforbindelser, som inviterer til at gå på opdagelse. Derfor er der ingen skilte til at vise vej til helleristningerne, dem skal de besøgende selv finde. "Og det gør vi ud fra devisen om, at det ikke er sjovt at finde en firkløver, hvis der nogen, der peger på den. Nysgerrigheden skal være drivkraft," understreger Christian Andersen.

Andre projekter iscenesætter et eksisterende kulturhistorisk miljø og landskab. For eksempel på Rubjerg Knude, hvor en ny trappe igen gør det muligt at komme op i stedets fyrtårn og opleve stedet oppefra. Parkeringspladsen får også et løft, og ikke mindst skal en ny sti og nye pejlemærker gelejde de besøgende gennem det forblæste klitlandskab og op til fyret.

Man skal ikke være ligeglad
Lokal forankring er afgørende for om projekterne får succes på langt sigt. Heldigvis bakker kommunerne op om deres 'Steder i landskabet'. Nogle er mere involverede i udviklingen end andre, men dér, hvor realiseringen er sat i gang, har kommunen givet håndslag på at stå for driften af stedet bagefter.

"Kommunerne er glade for deres projekter, som de ser som et godt tilbud til at skabe en ny, branded destination," siger Christian Andersen.

Han håber, at flere kommuner vil lade sig inspirere af tilgangen fra 'Steder i landskabet' til at overveje, hvordan de griber ankomst og formidling af deres egne naturskønne steder an: "Grundtanken er, at nogen skal signalere, at man ikke er ligeglad. Det handler om at formidle naturen på underspillet, men ypperlig vis. Så oplevelsen løfter sig.

Projektet Steder i landskabet gennemføres i partnerskab med Naturstyrelsen og i samarbejde med kommuner og private lokalt. Opgaven med at udvikle konkrete arkitektoniske løsninger løses af 10 udvalgte rådgiverteams. Læs mere om de udvalgte rådgiverteams her

 


Oversigtskort

Om 'Steder i landskabet'

De 10 'steder i landskabet' er udvalgt af et fagligt ekspertpanel, Naturstyrelsen og Realdania.

I udvælgelsen er lagt vægt på at finde spektakulære steder, hvor mindre indgreb kan skabe stor værdi.

I ekspertpanelet sidder:

 • Tidl. skovridder Klaus Waage
 • Ph.d og biolog Michael Stoltze
 • Projektchef i VisitDenmark Eva Thybo

De udvalgte steder er:

 • Råbjerg Mose ved Jerup i Vendsyssel
 • Rubjerg Knude ved Løkken i Vendsyssel
 • Hanstedreservatet i Thy
 • Knudeklinten på Fur
 • Stevns Fyr ved Stevns
 • Vadehavet ved Tønder
 • Filsø ved Oksbøl
 • Tipperne Fuglereservat ved Ringkøbing Fjord
 • Kalø Slotsruin på Djursland
 • Hammersholm ved Allinge

Læs mere om de 10 steder