Nyt fra kampagnen
 - 18.09.15

Marielyst Torv får lokal arkitekturpris

Marielyst Torv og Strandstrøg modtog i dag, fredag den 18. september, Guldborgsund Kommunes arkitekturpris 2015 i kategorien "Udendørs miljø og anlæg". Projektet er en del af Stedet Tæller og gennemført med Guldborgsund Kommune som bygherre og GHB Landskabsarkitekter sammen med ETN Arkitekter.

MarielystMarielyst Torv og Strandstrøg har modtaget Guldborgsund Kommunes arkitekturpris 2015 kategorien Udendørs miljø og anlæg. 

Bedømmelsesudvalget begrundede blandt andet uddelingen af prisen med, at projektet er: "En kompleks opgave løst gennem et tydeligt og velfungerende hovedgreb, hvor Torvets belægning - "trædækket" - samler de mange forskelligartede bygninger og funktioner - torveplads, mødested og adgangsvej til stranden.

Sidstnævnte er visuelt tydeligt markeret, ikke gennem skiltning, men gennem en indsnævring og stimæssig forlængelse af belægningen ned til diget og et skift i beplantning, der bliver tættere, hvor naturen afløser byen, og hvor marehalm og fyr overtager løvtræernes plads tættere på stranden."

Formand for Teknik og Miljøudvalg, Flemming Jantzen modtog prisen som bygherre på vegne af Guldborgsund Kommunes byråd.

Borgmester John Brædder, som overrakte prisen, sagde blandt andet: "Realiseringen af elementerne i Marielyst Helhedsplan har været en af byrådets store indsatsområder. Etableringen af Torvet og Strandstrøget er et af hovedelementerne. Baggrunden for at starte projektet var primært erhvervs- og turismeudvikling, og det var også tydeligt at de fysiske rammer trængte til et løft. Det er derfor meget glædelig, at indsatsen har båret frugt rent arkitektonisk, med sådan en kvalitet, at de øvrige medlemmer af bedømmelsesudvalget har peget på torvet og strandstrøget som en prismodtager. Realdania skulle modtage prisen sammen med Flemming Jantzen, da de har ydet en væsentlig økonomisk støtte samt stået for hele konkurrencen. Det sætter vi stor pris på."

Læs mere om projektet


Oversigtskort