Nyt fra kampagnen
 - 22.12.15

Nedslidte badebyer genopstår som attraktive kystdestinationer

Marielyst og Løkken arbejder hver især for at løfte kvaliteten i de traditionsrige, men lidt nedslidte badebyer. Arbejdet har bestået af lige dele strategisk udvikling og fysiske forbedringer. Begge steder spejler det fysiske projekt de strategiske visioner. Og begge steder bygger strategi og projekter videre på fortællingen om den klassiske danske kystby.

EvalueringsartikelSammen med borgere og det lokale erhvervsliv er der udviklet strategiske helheds- og potentialeplaner og gennemført en række fysiske forbedringer i Løkken og Marielyst. Foto: Kystbyer i vækst

Bag et modstandsdygtigt dige, der skjuler en af de mest historiske og udsøgte badestrande i Danmark, ligger Marielyst. Navnet opstod i forrige århundrede da Marie Jørgensens mand opkaldte sin gård, Maries Lyst, efter hende. I 1897 etablerede hun her et sommerpensionat, og dermed blev fundamentet for den hæderkronede badeby støbt. Med godt 7000 feriehuse langs den 18 kilometer lange sandstrand er Marielyst i dag Guldborgsund Kommunes absolut største turistby, og hvert år får sommergæsterne indbyggertallet til at stige fra 700 til 50.000.

Et stærkt samlingspunkt
Indtil for nylig havde mere end 100 års kystturisme dog sat sine spor: En nedslidt og trafikeret vej gjorde det ud for byens torv, og mange besøgende havde svært ved at finde ned til vandet. Torvet var ikke et sted, man tog hen med sin familie efter mørkets frembrud.

Sådan er det ikke længere. En helhedsplan for områdets udvikling, et kompetenceløft blandt turistaktører og en fysisk opgradering af byens torv og strandstrøg er blandt de konkrete tiltag, der bygger videre på nogle af den klassiske badebys oprindelige kvaliteter. Tiltag, som har betydet, at der nu er skabt stærke samlingspunkter i byen.

I dag pryder et elegant nyt 'gulv' i egetræsplanker det gamle torv. Her kan man gå på bare fødder, danse eller afholde markeder, koncert eller andre events. Midt i det hele står et sømærke, som man kan pejle efter. Også vejen til vandet - Strandstrøget - har fået trægulv og en populær naturlegeplads. Og ikke bare er Torvet i dag blevet et sted, man bruger på alle tider af døgnet. Det er blevet et sted, man viser frem.

"Det er en gave"
Lokale erhvervsdrivendes bekymring for, at det nye bilbegrænsede opholdsrum ville betyde færre besøgende i deres butikker, er også gjort til skamme, og i dag er er der langt flere mennesker i bymidten end før.

Ole Beck, én af byens centrale erhvervsdrivende, er ved at åbne et nyt og mere eksklusivt steakhouse i midten af Torvet. Som et direkte resultat af den strategiske udviklingsproces og den fysiske opgradering har han betalt for at føre det elegante egetræsgulv helt op til sin butik - og han har fjernet de palmer, der før sprang i øjnene ved ankomsten til bymidten.

"Det er en gave at få Torvet foran sin butik. Der har ikke været én, der har talt negativt om det nye torv, efter det er kommet til. Folk investerer, og der er ingen ledige butikker. Samtidig har vi fået en langt bedre dialog med kommunen," siger han.

Fysisk og strategisk udvikling går hånd i hånd
Erfaringerne fra Marielyst peger på, at kommunale strategier, der kobles med flere mindre fysiske projekter, sætter gang i en positiv udvikling, som gavner hele lokalområdet og fører flere nye initiativer med sig.

Torvet i Marielyst er resultat af det forudgående arbejde i den strategiske helhedsplan, der udstak en vision om at skabe en "samlende arkitektur" og styrke byens forbindelse til stranden. Dermed er Torvet og Strandstrøget blevet de fysiske manifestationer af helhedsplanens intentioner. Samtidig er der blevet gennemført kurser for lokale erhvervsdrivende med et særligt fokus på værtskab. Processerne har styrket fokus på kvaliteten af både service og produkter og forbedret dialogen i mellem kommune, borgere og erhvervsdrivende.

Som Kirsten Juni, udviklingskonsulent, erhverv & turisme i Guldborgsund Kommune, udtrykker den nære kobling af strategi og fysisk projekt: "Det, at vi har kombineret det fysiske greb med den strategiske udviklingsproces, har vist sig at være afgørende. I dag arbejder alle aktører bedre sammen på kryds og tværs, og kvaliteten af det fysiske miljø er løftet over hele linjen."

Lokal stolthed og havtorn-is i Løkken
Den konklusion kan man nikke genkendende til i Løkken. Ligesom i Marielyst har den nordjyske badeby kæmpet med en række udfordringer: Et blakket image som festbyen, der lukkede. Manglende investeringer, et haltende butiks- og restaurationsliv og en nedslidt læmole.

Nu er der sammen med borgere og det lokale erhvervsliv udviklet strategiske helheds- og potentialeplaner og gennemført en række fysiske forbedringer. Turismetilfredsheden er blevet målt og vejet.

Kompetenceudviklingskurser med fokus på lokale fødevarer er gennemført. En områdefornyelse er på vej. Og i sidste uge kunne kommunen klippe snoren til en ny og opgraderet læmole med solskinsplads, en stor plads for enden af molen hvor man kan slå sig ned og nyde sol, hav og udsigt, med faciliteter til lystfiskere, og med lys, så fiskerne kan trække ind og ud i mørke, og der kan surfes om natten.

"Det betyder meget, at man i Løkken arbejder på flere fronter sideløbende. Opgraderingen af molen har skabt lokal stolthed og projektet er udviklet i et rigtig godt samarbejde med mange borgere. Med afsæt i den gode dialog er der lavet en potentialeplan, som vi kan løfte direkte ind i områdefornyelsen," forklarer Helle Lyngbak, der er udviklingskonsulent Hjørring Kommune.

Det stærke fokus i områdefornyelsen på at styrke forbindelsen mellem by og hav var allerede et omdrejningspunkt i potentialeplanen. Målet var, at Løkken Moleleje og læmolen skulle være det naturlige centrum for det daglige liv på stranden og en generator for aktiviteter for både eksisterende og nye aktører. Begge dele er lykkedes.

Konkret har indsatserne ført til, at lokale forretningsdrivende nu i højere grad satser på lokale fødevarer og tager på fælles produktkendskabsture rundt i området. Som en direkte følge af projekterne er North Shore Surf - en ny surfbutik og surfskole - også åbnet i mellemrummet mellem by og vand. Her kan man udover surfundervisning og -udstyr købe lokalt produceret øl og havtorn-is.

Martin Svendsen, indehaver af North Shore Surf, siger: "Den væsentligste effekt af den ny læmole er, at den har bundet folk sammen og sat gang i en proces, vi kommer til at nyde godt af mange år frem. Vi behøver ikke kæmpe om vandet med fiskerne - vi taler bare sammen i stedet."

Kvalitet skaber kvalitet
De fysiske projekter i Marielyst og Løkken har det til fælles, at de er gennemført sideløbende med strategiske udviklingsprocesser. Begge steder reflekterer det fysiske projekt de strategiske visioner. Og begge steder bygger strategi og projekter videre på værdierne fra den klassiske danske kystby.

Samtidig ses en klar tendens: Øget fokus på kvalitet i byens fysiske rum og de lokale kompetencer styrker lokale investeringer og kvaliteten i de produkter, som lokale erhvervsdrivende tilbyder. Og ikke mindst er projekterne blevet katalysatorer for en helt ny selvforståelse, ny dialog og nye lokale samarbejder. En positiv kædereaktion er sat i gang.

 

 

 


Oversigtskort