Nyt fra kampagnen
 - 17.03.15

Nu går projekt Arbejdende Pumpestationer i gang

Skurvogne og travle håndværkere har indtaget Skjern Enge og realiserer nu fysisk projektet 'Arbejdende Pumpestationer', som er en del af Stedet Tæller. Til sommer står projektet færdigt til gavn og glæde for alle besøgende i Skjern Enge, med et væsentligt løft af faciliteterne langs Skjern Å. Projektet udbygger områdets fungerende tre pumpestationer til formidlingsstationer, samtidig med at de gør det de er skabt til, nemlig at pumpe vand. Sideløbende genopstår Sønderby Spang ved Borris.

Pumpestation_Skjern
Fungerende pumpestationer langs Skjern Å bliver udgangspunkt for nye oplevelsesmuligheder i området. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Nye muligheder ved Skjern Å
Ringkøbing-Skjern Kommune udvikler og nyfortolker formidlings- og oplevelsesmuligheder langs Danmarks mest vandrige å - Skjern Å. Projektet, der gennemføres som en del af Stedet Tæller, aktiverer en række tekniske bygninger - pumpestationerne - og kan danne basis for lokal udvikling.

Projektet omfatter en række konkrete, fysiske tiltag, som skal skabe bedre tilgængelighed og nye oplevelser langs den kilometerlange å med udgangspunkt i de stadig fungerende pumpestationer: Etablering af tagterrasser, bedre adgangsmuligheder, et handicaptoilet og en elevator på pumpestation Nord samt genskabelse af et spang over Skjern Å i nærheden af Borris. Et spang er en mindre bro til gående og cyklende der tilbage i tiden sikrede en genvej over åen, måske til kirken, købmanden eller til skolen.

"Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og naturen i ådalen er helt unik. Området har storslåede landskaber og er hjemsted for en række planter og dyr af international betydning. Her vil projektet Arbejdende Pumpestationer skabe en arkitektonisk fællesnævner og bidrage væsentligt til formidling og lettere adgang" forklarer projektleder Søren Frederiksen, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Arbejdende Pumpestationer i arbejdstøjet
Nu er byggeriet på pumpestationerne Nord, Sydøst og Øst ved Skjern Å i gang. Firmaet Hansen og Larsen A/S fra Skjern er udvalgt til at føre Johansen Skovsted Arkitekternes spændende tanker ud i livet over de kommende måneder. Der er i projektet også blevet mulighed for at etablere en elevator på Pumpestation Nord, så der på denne pumpestation bliver fuld adgang for bevægelseshæmmede.

Under projektet skal Søndeby Spang genskabes og her har Mads Rahbek på Sønderbygaard haft travlt vinteren over med at skære tømmer til og samlingen af bro-elementerne er i gang. Den fysiske opbygning i Skjern Å afventer svindende vandstand i forsommeren, lige nu er der rigtig meget vand i Skjern Å.

"Det er i denne fase af projektet på sin plads at rose alle involverede lodsejere for stor velvilje og udstrakt fleksibilitet. Det har været fantastisk at opleve hvordan både tankerne bag projektet og de fysiske tiltag er taget godt imod," siger Søren Frederiksen.

Læs om mere om oplevelser langs Skjern Å                                    

 


Oversigtskort