10.08.16

Nu kommer spaden i vandet i Assens

Projektet har været længe undervejs, men nu sker der snart synlige ændringer på spidsen af Assens Næs, når Munck Havne & Anlæg A/S går i gang med renovering af molehovedet og etableringen af gangbro oven på læ-molen. Projektets formål er at gentænke havneområdet i Assens som ramme om rekreative aktiviteter og at styrke sammenhængen til byen. Projektet er støttet af  Stedet Tæller.

Assens molelejeProjektet skal udfolde havnens kvaliteter ved at tilgængeliggøre havnens eksisterende mole.

Munck Havne & Anlæg A/S gav den bedste pris, da anlægsentreprisen på projekt '360° Havn og Bælt' blev udbudt i licitation i foråret, og efter nogle sidste små justeringer og tilpasninger af projektet, er spaden nu klar til at gå i vandet.

Det er arkitekt Jonas Schul, fra Schul Landskabsarkitekter ApS, der har haft den udfordrende opgave med at tegne projektet fra idé til virkelighed.

"Vi har været nødt til at reducere en smule i det oprindelige idéoplæg, men vi har fastholdt projektets grundkerne og er ikke gået på kompromis med byggekvaliteten. Vi får et rigtigt flot projekt, der kan tilføre oplevelsen af havneområdet i Assens en ny dimension," udtaler arkitekt Jonas Schul, fra Schul Landskabsarkitekter ApS.

Den mest synlige ændring er, at en badetrappe ud mod Lillebælt ca. midt på læ-molen er udgået af projektet. Projektet er dog udformet på en måde, så man senere kan bygge badetrappen til.

Projektet er støttet af Realdania som led i Stedet Tæller under fokusområdet 'Kvalitet i kysternes turistbyer'. Det var Assens Marina, der i sin tid tog initiativ til at søge Realdania om støtte til projektet, der skal styrke de rekreative kvaliteter på Assens Havn til gavn for både beboere og besøgende.

"Derfor er det med særlig glæde at Assens Marina ser frem til færdiggørelsen af projektet. En gangbro oven på læ-molen ud til molehovedet med 360 graders udsyn over bælt og by vil tilføre Assens Næs en særlig attraktion til glæde for såvel gæster som brugere af Næs-området," udtaler Hans Mørkebjerg, formand for Assens Marina AMBA.

Projektidéen er blevet videreudviklet i tæt samarbejde mellem Assens Kommune, Assens Søsportscenter, Assens Marina og Assens Havn.

Blandt naboerne er der også store forventninger til projektet.

"Vi glæder os meget til projektet står færdigt og kan tages i brug. Vi føler, at projektet vil løfte det i forvejen meget attraktive område til gavn for alle," siger Sonnich Jensen, formand for ejerforeningen Assens Strand.

Munck Havne & Anlæg A/S forventer at påbegynde arbejdet i slutningen af august. I første omgang drejer det sig om istandsættelse af molehovedet, og støbning af fundamenter til gangbroen på læ-molen. Arbejdet med brokonstruktionerne forventes påbegyndt i løbet af efteråret.


Oversigtskort