Artikel
 - 01.05.13

Udkant på forkant

Krisen kradser i Europa, og i yderområderne er der ikke bare tale om en forbigående bølgedal. Det er selve livsnerven, der er ramt. Arbejdspladser forsvinder, og folk flytter. Men hvad gør man, når skattegrundlag, befolkning og andelen af personer i den arbejdsdygtige alder falder så markant, at nulpunktet nærmer sig? Partnerskabsprojektet Mulighedernes Land har fundet en vej til at skabe udvikling uden vækst i yderområderne. 

Klitmøller
I Thisted er det naturen og særligt bølgerne og stranden, som giver mulighed for et surfermiljø i verdensklasse i Klitmøller, Krik og Vorupør. Udbygning af faciliteterne langs kysten  har været med til at styrke stedernes attraktionsværdi. Foto: Realdania

Udvikling uden vækst?
Overalt i Europa står landdistrikterne og særligt yderområderne over for en stor omstilling. Hvor landbrug, fiskeri og industri tidligere dominerede, falder antallet af arbejdspladser inden for de tre klassiske erhverv. Og i takt med udviklingen flytter en større del af befolkningen mod de store byer. Urbaniseringen ses overalt. I dag bor 50 procent af verdens befolkning i byer, og i 2050 forventes dette tal at stige til 80.

Udviklingen i yderområderne betyder, at vi skal lære, hvordan man planlægger for udvikling i områder, hvor tilbagegang er et permanent vilkår. Kan en nødvendig omstilling vendes til noget positivt?

Til Magasinet Europa har Karen Skou, projektleder i Realdania, Søren Møller Christensen,partner i Carlberg/Christensen, samt Signe Sloth Hansen, chefkonsulent i Dansk Bygningsarv, skrevet artiklen Udkant på forkant om partnerskabsprojektet Mulighedernes Land. Projektet har vist, at yderområdernes stedbundne kvaliteter kan være grobund for ny positiv udvikling trods dårlige odds.

Læs hele artiklen i Magasinet Europa


Oversigtskort