Nyt udefra
 - 23.01.12

Ny fortolkning af Kertemindes renæssancehavn på vej

Kerteminde
Ved at gentænke og forbedre trafikforholdene og fremme tilgængeligheden til vandet vil det nye projekt skabe et sammenhængende rekreativt byrum. Foto: Realdania

Projekt skal genskabe et aktivt byliv
Projektet omfatter nyfortolkning af den gamle renæssancehavn i Kerteminde. Området fungerer i dag blandt andet som parkeringsplads med. tilhørende veje, fortov, cykelsti og mindre friarealer. Dette projekt skal nu genfortolke renæssancehavnens kulturhistoriske og arkitektoniske identitet og genskabe et aktivt byliv i snitfladen mellem byen og vandet.

Se mere på Realdanias website

 


Oversigtskort