Nyt udefra
 - 30.04.12

Ny redegørelse giver overblik over udviklingen i landdistrikterne

Samfundsudviklingen går i retning af, at færre danskere bor på landet, mens flere bor i og omkring de større byer. Men der er yderkommuner i Danmark, hvor det rent faktisk lykkes at imødegå udviklingen. Eksempelvis på Ærø, som mod alle odds har oplevet en positiv nettotilflytning de senere år. Det fremgår af en ny redegørelse, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter står bag.

Ærøskøbing
Budskabet om at Ærø er mere end en skøn billeddestination er øjensynligt nået ud til danskerne. Samlet set er der sket en positiv nettotilflytning til øen.

Lokal indsats er afgørende
Ærøboerne har gjort meget for at fortælle omverdenen, at øen er langt mere end en feriedestination i det sydfynske øhav. Øen er også et attraktivt sted at bo og arbejde. Og budskabet er tilsyneladende nået ud til danskerne. For selvom der samlet set er sket et fald i antallet af ærøboere, så har øen haft held til at tiltrække borgere fra andre kommuner. Samlet set er der i årene fra 2007 til 2011 således sket en positiv nettotilflytning på 81 ærøboere.

"Selvom der er tale om en begrænset stigning i antallet af tilflyttere, så illustrerer udviklingen på Ærø, at det er af afgørende betydning, at man lokalt gør en aktiv indsats. Vi kan ikke fra Christianborg vende udviklingen. De lokale kræfter skal mobiliseres, og kommunerne skal påtage sig et ansvar. Og det har man gjort på Ærø", siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter i en pressemeddelelse.

Prøv ølivet af
Ministeren henviser bl.a. til, at Ærø Kommune har gjort en særlig indsats for at øge tilflytningen til øen. Kommunen har f.eks. udarbejdet en særlig bosætningspolitik og ansat en bosætningskonsulent, der markedsfører øen og hjælper tilflyttere med at falde til.

Kommunen stiller også et 'bosætningshus' til rådighed for tilflyttere, der gerne vil prøve ølivet af, inden de beslutter sig endeligt for, om de vil bo permanent på Ærø.

Redegørelse skaber grundlag for den fremtidige indsats
I redegørelsen beskriver regeringen udviklingen i landdistrikterne. Den indeholder bl.a. tal og statistik om befolkningsudviklingen, uddannelses-, beskæftigelses- og ledighedsniveauet mv.

Ved at beskrive udviklingen i landdistrikterne og pege på lokale udviklingstendenser er målet med redegørelsen at bidrage til debatten, så fremtidige indsatser og initiativer kan målrettes mest hensigtsmæssigt.

Læs 'Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2012 - regeringens redegørelse til Folketinget'

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter


Oversigtskort