Nyt fra kampagnen
 - 15.06.18

Ny rute i Råbjerg Mose bliver ikke en realitet

Det var ikke muligt at få tilladelse fra fredningsmyndighederne til at udvikle en ny labyrintisk rute rundt i Råbjerg Mose. Nu har Naturstyrelsen og Realdania besluttet ikke at realisere projektet.

Råbjerg MoseRåbjerg Mose blev udvalgt i 2012 som ét af 10 særlige steder i landskabet, hvor der skulle udvikles nye, lavmælte arkitektoniske tiltag i den allerhøjeste kvalitet.

"Nye ankomstfaciliteter og et forløb til at lede besøgende gennem Råbjerg Mose, for derigennem at skærpe og fremhæve oplevelsen af stedets særlige landskab."

Sådan lød målet for en projektidé i nordjyske Råbjerg Mose, som Realdania og Naturstyrelsen sammen stod bag i regi af kampagnen Stedet Tæller. Kampagnens formål er at skabe livskvalitet gennem fysiske projekter i de danske yderområder.

Råbjerg Mose var ét blandt i alt 10 særligt udvalgte steder i den danske natur, som skulle have tilført ny og nænsom arkitektur i mindste skala, men i højeste kvalitet.

Primus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter og Rambøll har udviklet projektet, hvis hovedidé var udlægning af en række pontoner i et labyrintisk system i mosen for på den måde at invitere de besøgende til at finde deres egen rute.

Nu kan parterne konstatere, at det ikke er muligt at opnå de nødvendige tilladelser fra fredningsmyndighederne. Fredningsnævnet var indstillet på at give tilladelse til et reduceret projekt, men dette ville ikke opfylde projektets grundidé,og parterne har derfor valgt ikke at realisere det.

Råbjerg Mose blev udvalgt i 2012 som ét af 10 særlige steder i landskabet, hvor der skulle udvikles nye, lavmælte arkitektoniske tiltag i den allerhøjeste kvalitet. Stedet blev valgt på grund dets karakteristiske og poetiske, lavmælte landskab, der strækker sig nordvest for Jerup på Skagen Odde. Mosens særprægede landskab er skabt af havet og består af lave strandvolde med ca. 50 meter brede, mellemliggende, forsumpede lavninger, der breder sig ud i vifteform.

 


Oversigtskort