Nyt udefra
 - 28.08.15

Partnerskab for vestkystturisme

Den 1. september 2015 etableres Partnerskab for Vestkystturisme ved en stiftende generalforsamling. Visionen frem mod 2020 er, at Danmarks vestkyst bliver blandt Europas førende kystferiedestinationer.

Kyst
En langsigtet handlingsplan skal gøre vestkysten til en 'need-to-go' kystferiedestination. Foto: Anne Prytz Schaldemose

Vækst i Danmarks vestkystturisme er hovedformålet med Partnerskab for Vestkystturisme, der etableres d. 1. september 2015. Partnerskabets væsentligste opgave bliver at sikre gennemførelsen af en langsigtet national handlingsplan for vestkysten i tæt dialog og samarbejde med de væsentligste interessenter i vestkystturismen.

En af Europas førende kystferiedestinationer
Partnerskabet har store ambitioner. Visionen frem mod 2020 er, at Danmarks vestkyst bliver blandt Europas førende kystferiedestinationer. For at nå denne vision vil Partnerskab for Vestkystturisme:

  • arbejde for vækst i Danmarks vestkystturisme
  • gennem konkrete indsatser arbejde mod bedre rammevilkår for vestkystturismen
  • gennem en koordineret markedsføringsindsats sikre høj kendskabsgrad til Danmarks Vestkyst som en 'need to go' kystferiedestination
  • ved innovativ produktudvikling sikre at overnatningsmuligheder, attraktioner og faciliteter overstiger turisternes forventninger
  • være den foretrukne samarbejdspartner for både private og offentlige aktører inden for kompetence- og serviceudvikling
  • øge fokus på turisterhvervets forretningsudvikling ved målrettet at understøtte turismevirksomhedernes vækst og fremme nye koncepter

"Med etableringen af Partnerskab for Vestkystturisme skaber vi et forum, hvor vi kan samle alle de væsentligste aktører ved vestkysten, og det giver gode muligheder for at skabe vækst gennem synergi", siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.


 


Oversigtskort