Nyt udefra
 - 13.08.12

Nyt projekt undersøger forholdet mellem kirker og lokalsamfund

Kirkerne har ofte stor symbolsk betydning lokalt, og der er potentiale i mere samarbejde mellem kirke og lokalsamfund. Et nyt projekt skal undersøge, hvilket samarbejde der findes i dag mellem menighedsråd og lokale foreninger i Vejen Kommune, og hvilke fremtidige muligheder for samarbejde menighedsråd og lokale foreninger kan forestille sig.

Fjaltring
Kirkerne har ofte stor symbolsk betydning lokalt og har potentiale til at blive lokale mødesteder. Her kirken i Fjaltring. Foto: Beboerudvalget i Fjaltring-Trans

Potentiale til mere samarbejde mellem kirker og lokalsamfund
Kirkernes historiske betydning for landdistrikterne er svær at overse. Derimod er deres nutidige betydning i mange landsogne til at overskue. Men kirkerne har ofte stor symbolsk betydning for lokalbefolkningen, idet de kirkelige bygninger har et potentiale til at fungere som lokale mødesteder - både i forbindelse med kirkelige og ikke-kirkelige arrangementer. I det hele taget synes der at være et potentiale for mere samarbejde mellem kirke og civilsamfund, skriver Center for Landdistriktsforskning.

Nu har Provst Hasse Jørgensen, Malt Provsti, repræsentanter fra Landdistrikternes Fællesråd og Center for Landdistriktsforskning dannet en projektgruppe. Parterne skal undersøge, hvilket samarbejde der findes i dag mellem menighedsråd og lokale foreninger i Vejen Kommune og se på hvilke nye muligheder for samarbejde, som medlemmerne af disse menighedsråd og lokale foreninger kan forestille sig.

Undersøgelsen foregår fra 2012 til 2014 og skal bl.a. munde ud i en dansksproget rapport fra Center for Landdistritksforskning.

Kilde: Center for Landdistriktsforskning


Oversigtskort