02.02.16

Nyt projekt vil løfte kystturismen med oplevelsesinnovation

Innovationsfonden har netop offentliggjort, at de støtter projektet InnoCoast, som gennem forskningsbaseret viden vil hjælpe mindre, lokale turismevirksomheder til vækst. Projektet fokuserer på at nytænke oplevelser inden for natur-, kultur- og fødevareturisme.

Klitmøller
Projektet skal blandt andet undersøge, hvordan man kan udvikle internationalt konkurrencedygtige tilbud til aktive og kulturelle turister ved at udnytte de lokale potentialer. Her Klitmøller. Foto: Realdania

Et nyt projekt under navnet InnoCoast vil generere forskningsbaseret viden, der kan bidrage til mindre virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme. Innovationsfonden har netop offentliggjort, at de støtter projektet, så det kan blive en realitet. Dansk Kyst- og Naturturisme er en af samarbejdspartnerne på projektet og kommer til at bidrage med rådgivning og assistance.

"Projektet vil blandt andet undersøge, hvordan man kan udvikle internationalt konkurrencedygtige tilbud til aktive og kulturelle turister ved at udnytte de lokale potentialer. Der vil blive arbejdet med at indsamle viden om kystturisterne og deres efterspørgselsmønstre. Derefter skal den viden omsættes til at nytænke oplevelsesudbuddet," fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, teamleder for Destinationsudvikling i Dansk Kyst- og Naturturisme.

En af grundene til, at dansk kystturisme har tabt markedsandele, bunder netop i en mangel på viden om kystturisternes efterspørgselsmønstre. InnoCoast vil give turistvirksomhederne adgang til nye forretningsmodeller, netværk og forslag til oplevelsesdesign, samt rådgivning om hvordan de kan udnytte deleøkonomien og digitale løsninger.

Løsninger på tværs af sektorer og destinationer
En vigtig del af projektet er at få skabt helhedsorienterede løsninger på tværs af sektorer og destinationer. Det skal bidrage til at reducere den skæve sæsonfordeling og gøre kystturismen økonomisk bæredygtig for lokale entreprenører såsom kajakudlejeren, feriecenteret og den lokale fødevareproducent.

Den erhvervsmæssige struktur i kystturismen er karakteriseret ved geografisk spredte og løst forbundne, lokale entreprenører, som kun i begrænset omfang får del i den markedsrelevante viden.

"Der er et antal små virksomheder, som ikke er særligt godt forbundne. De har typisk ikke ressourcerne til på egen hånd at undersøge deres markeder. Det er vigtigt, at de får del i denne viden og bliver forbundet i nogle netværk," fortæller Anette Therkelsen, lektor på Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet, i den pressemeddelelse, som Innovationsfonden har sendt ud i forbindelse med offentliggørelsen.

Ved at nytænke samarbejdet mellem offentlige og private aktører samt forskere vil InnoCoast gøre det muligt at lave værdiskabende klynger på tværs af sektorer.


Oversigtskort