Nyt fra kampagnen
 - 02.06.17

Planerne for nyt projekt ved Henne Strand vedtaget

Nu bliver en af Danmarks mest populære strande endnu mere attraktiv. Området omkring Henne Strand ved Vesterhavet står nemlig foran en større omdannelse. Målet er at binde kyst og by tættere sammen og skabe endnu bedre oplevelsesmuligheder. Realdania støtter projektet som en del af Stedet Tæller.

Henne Strand_visualiseringProjektet skal gøre Henne Strand til en endnu stærkere destination. Illustration: SCHØNHERR

Planerne for det nye kystprojekt ved Henne Strand er netop godkendt af Realdania og Varde Kommune, der i fællesskab står bag projektet.

Nye, foranderlige byrum som springbræt til forskellige typer oplevelser og funktioner - også uden for højsæsonen. Sådan lyder målet for projektet, der også skal styrke den fysiske forbindelse mellem by og strand og forbedre tilgængeligheden. Derudover skal trafikafviklingen og opholdsmulighederne ved strandens ankomstområde have et løft.

Tre områder er i fokus for projektet, som står helt færdigt til næste sommer: bymidten i Henne, vejen fra Henne og ned til stranden samt Strandpladsen.

Helt konkret er målet at bringe naturen ind i byen i form af plantekasser og træer, og også torveområdet skal udvikles, så det kan udvides i forbindelse med større begivenheder og events.

Forbindelsen mellem by og strand skal forbedres, så både fodgængere, cyklister og bilister kan færdes sikkert side om side. Det betyder blandt andet, at stensætningen langs kørebanen skal vige pladsen for en ny træbelægning.

Og ikke mindst skal strandpladsens klitlandskab rykkes helt ud til parkeringspladsen, så man får en mere indbydende velkomst til stranden. Bedre muligheder for ophold, leg og fysisk aktivitet er også på vej. Når strandpladsen står færdig til næste år, giver den endnu bedre muligheder for at samles om aftenen og se solen gå ned over havet, sådan som det allerede er populært i området i dag.

"Med det kommende projekt sætter vi en ny høj standard for, hvordan naturen kan bringes ind i byen og skaber en helhed mellem byen og kystlandskabet. Samtidig styrker vi mulighederne for at anvende stranden hele året," siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Projektet bliver til virkelighed som en del af Realdanias kampagne, Stedet Tæller.

"Henne Strand er en af landets klassiske og traditionsrige kystdestinationer, og byen har potentiale til at blive en endnu stærkere destination - også uden for højsæsonen. I Realdania glæder vi os til at se, hvordan et klart fokus på kvalitet i overgangen mellem by og strand vil bidrage til at højne hele oplevelsen af stedet," siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Stedet Tæller-kampagnen støtter blandt andet udvikling og realisering af 15 projekter i kystbyer. Målet er at forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i.

Første spadestik tages til efteråret.

Læs mere om projektet


Oversigtskort