Nyt fra kampagnen
 - 08.11.13

Projekt 'Arbejdende pumpestationer' i udbud efter rådgiver

Nu er projekt 'Arbejdende Pumpestationer' i udbud, og i Ringkøbing-Skjern Kommune forventer man at udpege en totalrådgiver først i det nye år.

Pumpestation_Skjern
Projektet langs Skjern Å åbner og formidler naturen og stedets unikke kvaliteter, og det har potentiale til at vise, hvordan et klassisk, fysisk industrielt element - pumpestationerne - kan genanvendes og skabe værdi for borgere og turister. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune

Pumpestationer nytænkes
Hvordan kan det unikke og storslåede landskab langs Skjern Å åbnes, aktiveres og formidles? Netop det er formålet for projektet Arbejdende Pumpestationer. Målet er at tilgængeliggøre området omkring Danmarks vandrigeste å med udgangspunkt i tre aktive pumpestationer. 

Konkret skal projektet aktivere områdets fungerende pumpestationer til formidlingsstationer. Pumpestationerne ligger som perler på en snor langs den kilometerlange å, og med projektet er det planen, at de skal renoveres - blandt andet med etablering af trapper, tagterrasser, toiletter, opførelse af et udsigtstårn og genskabelse af et spang over åen. Og ikke mindst skal projektet udvikle en række formidlingstiltag og skabe en arkitektonisk fællesnævner, der forbinder pumpestationerne med hinanden og formidler stedets fortællinger.

Arbejdende Pumpestationer er udviklet og gennemføres af Ringkøbing-Skjern Kommune med støtte fra Stedet Tæller.

Læs mere om projektet
Se udbudsannoncen


Oversigtskort