Nyt fra kampagnen
 - 05.05.14

Projekt 'Oplevelsesbælte Jyske Aas' sendt i udbud

Området omkring Jyske Aas skal samles som et fælles oplevelsesbælte for helårsturisme i Østvendsyssel. Nu er projektet, som støttes af Stedet Tæller, sendt i udbud.

Tinghuset
Visionen for projektet er at gøre Jyske Aas til ét af Danmarks førende oplevelsesbælter.

Oplevelsesbælte skal samle og formidle Jyske Aas
At samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas som et fælles 'oplevelsesbælte'. Sådan lyder visionen bag projekt Oplevelsesbæltet Jyske Aas, som har potentiale til at vise, hvordan fysiske tiltag kombineret med nye organisationsformer kan styrke turismen i et område og engagere lokale aktører i udviklingen af nye oplevelser og attraktioner.

Oplevelsesbæltet Jyske Aas, består bl.a. af et netværk af interessenter, som ønsker at udvikle Jyske Aas til at være et af landets førende oplevelsesbælter ved at en bred vifte af oplevelser og muligheder, som allerede findes i Jyske Aas i Østvendsyssel, bindes sammen fysisk og virtuelt. Hertil kommer muligheder for at udvikle nye tiltag og ideer. 

Nu er opgaven, som omfatter både de fysiske og digitale rammer for Oplevelsesbæltet Jyske Aas, sendt i udbud. 

Totalrådgiver skal forestå udbud af byggeopgaven i fagentrepriser og evt. udbud af programmerings- og vareydelser vedr. den digitale formidling, varetage byggeledelse i udførelsesfasen og sikre opfølgning og styring i forhold til indhold, kvalitet, tid og økonomi for bygherre og dennes bygherrerådgiver. 

Projektet støttes gennem Stedet Tæller. 

Læs mere på udbud.dk


Oversigtskort