Nyt fra kampagnen
 - 07.03.17

Publikation går i dybden med projekterne

Stærkere naturoplevelser, skønnere kystbyer, flere besøgende, erhvervsudvikling og lokal stolthed. Ny publikation deler ud af erfaringerne fra de 20 projekter, der indtil videre er gennemført som en del af Stedet Tæller.

Bovbjerg Fyr_marts
Frivillige får Bovbjerg Fyr til at leve. Stedet har i dag 60.000 årligt besøgende og opbakning fra omkring 150 lokale ildsjæle. Læs mere om projektet i publikationen 'Stedet Tæller - perspektiver og erfaringer'. Foto: Lars Engelgaar

Siden 2011 har Stedet Tæller kastet lys over yderområdernes potentialer, og 36 projekter er sat i søen. I dag - seks år efter - er de 20 projekter afsluttet, og det er blevet tid til at se tilbage og gøre status. Tilbage på de vilkår og tendenser, der har født og formet kampagnen, og status over de resultater, der er skabt.

En ny publikation deler ud af erfaringerne fra de 20 projekter, der er blevet til virkelighed indtil nu. Der er tale om fysiske nedslag, som på relativt kort tid har skabt mærkbar og bred effekt. Stærkere naturoplevelser, flere besøgende, skønnere kystbyer, længere turistsæson, afledte projekter, øget lokal stolthed og livskvalitet er blandt de foreløbige resultater.

Projekterne er vidt forskellige, men tager afsæt i de potentialer, der allerede er, og hvis lige, man ikke finder i de større byområder: Nogle steder er lokale fødevaretraditioner blomstret op i nye netværk. Andre steder er særlige bygninger eller bymiljøer, en spektakulær naturoplevelse eller et stærkt lokalt fællesskab blevet omdrejningspunkt for øget lokal livskvalitet og fremtidstro.

Publikationen 'Stedet Tæller - perspektiver og erfaringer' stiller skarpt på proces og resultater og på erfaringer og perspektiver på stedbunden, positiv udvikling i de danske yderområder. I publikationen kan man også møde nogle af menneskene bag projekterne og få en fornemmelse af, hvad der får stederne til at tælle.

 

 


Oversigtskort