Nyhed udefra
 - 03.06.14

Pulje støtter liv i bymidter, handelsgader og strategisk skrumpning

Ministeriet har afsat 30 mio. kroner til nytænkende forsøg med at skabe liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader i større og mindre byer og til strategisk skrumpning af de mindste byer. Inden 3. november kan kommuner, der har mod op at gå nye veje søge midlerne sammen med private parter.

Kerteminde_bymidte
Puljen støtter blandt andet nytænkning af handelsgader og omdannelse af tomme butikslokaler.

Liv i bymidterne
Mindre byer og deres bymidter oplever udfordringer i disse år. Affolkning, nethandel og centralisering af privat og offentlig service skaber nye vilkår for de steder, som tidligere var naturlige mødesteder for lokalbefolkningen. Og derfor skal der nytænkning til, hvis de mindre byer fortsat skal være levedygtige centre for liv i de små lokalsamfund.

For at skabe liv og nye muligheder i bymidter og handelsgader har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afsat 30 mio. kroner af byfornyelsesmidlerne til en ny pulje. Puljen skal støtte forsøg med at sætte gang i nytænkende byfornyelsesforsøg - og projekterne skal udvikle nye metoder og finde løsningsmodeller, der kan bidrage til fortsat at gøre både store og små byer attraktive. Det kan blandt andet ske gennem nytænkning af problemramte handelsgader og omdannelse af tomme butikslokaler.

Også til landsbyer på skrump
Mange landsbyer har i dag et faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Nogle landsbyer må 'skrumpe', for at andre kan overleve, hvilket Dansk Byplanlab tidligere på året satte fokus på i deres rapport om den fiktive by Skrumpelev. Ministeriet efterlyser kommuner, der vil afprøve nye metoder til at planlægge og gennemføre strategisk skrumpning af de mindste byer i samarbejde med borgerne og andre involverede parter.

Forsøgene - både i bymidter og i landsbyer - kan gennemføres som både områdefornyelse og byfornyelse, og kommunerne kan søge puljen i samarbejde med private parter.

Læs mere om puljen

 

 

 

 

 

 


Oversigtskort