Nyt fra kampagnen
 - 26.05.16

Rådgiver valgt til projektet i Øster Hurup

Møller & Grønborg skal rådgive projektet med at binde kystbyen Øster Hurup bedre sammen og styrke stedets kvaliteter. Projektet gennemføres som del af Stedet Tæller og omfatter realiseringen af et nyt bytorv og etableringen af en forbindelse mellem bytorv og havnen.

Øster Hurup

Ud til Østkysten, i det østlige del af Himmerland - mellem Mariagerfjord og Limfjorden - finder man den lille kystby, Øster Hurup. Her danner byen året rundt base for det gode liv for cirka 700 indbyggere - et tal, der specielt i sommermånederne mangedobles, når sommerhuse og campingpladserne byder velkommen, og gæsterne indtager byen og den fantastisk børnevenlige strand. I de seneste år har byen arbejdet med at formulere en helhedsplan som er mundet ud i et konkret projektet.

Med dette projekt er formålet at vende byen 90 grader i forhold til den nuværende hovedakse, landevejen, for at fremhæve nogle af byens stedbundne potentialer, stranden og havnen. Ved at give byens rum et kvalitetsløft og binde dem bedre sammen for de bløde trafikanter vil projektet gøre byen mere attraktiv for turister og erhvervsliv og samtidig gøre stedet til et mere aktivt sted for byens helårsbeboere.

Projektet gennemføres som del af Stedet Tæller og omfatter de første to etaper af helhedsplanen - nemlig realiseringen af et nyt bytorv og etableringen af en forbindelse mellem bytorv og havnen.

Rådgiver valgt
15 rådgiverteams tilkendegav deres interesse i at byde ind på projektet, hvoraf 5 blev prækvalificerede til at afgive bud på totalrådgivningsopgaven. Mariagerfjord Kommune har efterspurgt et greb, der er unikt arkitektonisk og funktionelt, og samtidig et projektet som skal kunne være inspiration for andre kystbyer, til hvordan man udvikler hverdags- og turistbyer i fremtiden.

Samtidig har det været meget vigtigt, at rådgiver bygger videre på det arbejde, der allerede er foregået gennem formuleringen af helhedsplanen samt fortsat ser byens aktører og borgere som helt centrale for den videre proces i at arbejde frem mod den helt rigtige løsning for Øster Hurup.

Vinderen af opgaven er faldet på Møller & Grønborg AS som hovedrådgiver med Alectia som underrådgiver. Det vindende team har stor erfaring med by- og områdeudvikling af områder af højeste kvalitet, og hos Mariagerfjord Kommune ser man frem til samarbejdet.

"Det er rådgivere med meget stor erfaring og meget højt niveau i faglighed, der har budt ind på opgaven - rådgivere, der har været toneangivende i konkretiseringen af en lang række spændende projekter, både nationalt og internationalt. Møller & Grønborg har i deres tilbudsbeskrivelse demonstreret en meget fin forståelse for og balance mellem det at lade byen og vandet være hinandens supplement og kontrast samtidig med, at der arbejdes med arkitektoniske pejlemærker, der danner sigtelinier imellem de unikke steder i Øster Hurup - byen, stranden og havnen" udtaler en spændt borgmester fra Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen. "Samtidig har de alene fremlagt et overordnet arkitektonisk greb, som de nu i samarbejde med Øster Hurups borgere, erhverv og foreninger skal udvikle videre på. Jeg er sikker på, at byen og kommunen i foråret 2018 kommer til at indvie et fantastisk projekt."

Mads Tenney Jordan, arkitekt maa og adm. direktør, deler begejstringen for det forestående projekt: "Hos Møller & Grønborg er vi ekstremt glade og stolte over at skulle medvirke i udformningen af fremtidens Øster Hurup. Byen og kystlandskabet indeholder i vores optik en række fantastiske potentialer, som bare venter på at blive udløst, og det er for os naturligt, at det videre arbejde tager udgangspunkt i disse stedbundne kvaliteter. Vi ser frem til at komme i gang med samarbejdet med kommunen og byens borgere.

Projektet er endvidere støttet af Realdania i regi af Stedet Tæller: "Projektet i Øster Hurup er et godt eksempel på, hvordan man kan sætte fokus på kvalitet i oplevelser og fysiske omgivelser i en dansk kystby. Ved hjælp af en gennemtænkt og solidt forankret strategi skaber projektet nye forbindelser , og byen får et markant kvalitetsløft - til gavn for både turister og beboere og til inspiration for andre kystbyer rundt omkring i landet," siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania. 


Oversigtskort