Nyt fra kampagnen
 - 21.06.12

Rådgivere søges til Steder i landskabet

Naturen og de mange smukke landskaber er et af yderområdernes stærkeste potentialer. Et potentiale, som kan udnyttes endnu bedre, end det bliver i dag. Som en del af Stedet Tæller inviterer Realdania og Naturstyrelsen nu rådgivere til at byde ind på at løse opgaverne med at etablere små, enkle arkitektoniske indgreb på 10 særlige steder i det danske landskab. Formålet er at vise nye veje til, hvordan arkitektur af lille skala, og i høj kvalitet, kan bidrage til oplevelsen af landskabet og den danske natur.

Belverderes Drentsche
Realdania og Naturstyrelsen annoncerer nu efter rådgivere til at løse de 10 opgaver med at etablere små, enkle arkitektoniske indgreb på 10 særlige steder i det danske landskab. Foto: Harry Cock

10 steder - 10 projekter
I april offentliggjorde Realdania og Naturstyrelsen 10 særlige steder i den danske natur, der er udvalgt i kampagnen Stedet Tæller. Realdania har afsat 33 mio. kr. til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter, der skal forbedre adgangen til naturen på disse udvalgte steder i landskabet. Nu følger en invitation til rådgivere i form af arkitektvirksomheder eller sammensatte teams om at byde ind på at løse opgaven på ét eller flere af de 10 udvalgte steder. Det kan være en bro, en udsigtsplatform, et ankomstareal - eller noget helt andet - som skaber adgang til eller ordløst formidler naturen.

Der er tale om 10 separate projekter uden økonomisk eller brugsmæssig sammenhæng. På grund af ønsket om diversitet og projekternes forskellige karakter forventes det, at rådgivningskontrakterne tildeles forskellige tilbudsgivere.

Udvælgelse af rådgivere
Initiativet udføres som et samarbejde mellem Realdania og Naturstyrelsen og udvælgelsen af rådgivere foretages af Realdania og Naturstyrelsen i samarbejde med kampagnens sekretariat og faglige rådgiver. Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på rådgiverens kompetencer, relevante udførte referencer samt rådgiverens begejstring for og forståelse af denne særlige opgave.

Centralt for opgaven er rådgiverens overvejelser omkring, hvordan et arkitektonisk greb kan bidrage til kontakten mellem menneske og natur. Hvordan særlige landskabstræk iscenesættes, og hvordan tilgængelighed tilgodeses uden at gå på kompromis med stedets naturkvaliteter og oplevelsen af vild og storslået natur.

Der er deadline for at byde ind fredag den 24. august 2012 kl. 12.

Se de 10 steder og læs om Steder i landskabet

Bestil inspirationspublikation
Som inspiration til opgaven henvises til publikationen Steder i landskabet. Publikationen kan bestilles hos info@stedet-tæller.dk.

FAKTA:

Tidsplan
Frist for anmodning om opgaven er d. 24. august kl. 12. Vinderne lanceres i slutningen af september hvorefter rådgivere og bygherrer tager på en studietur til inspiration for projektudviklingen. Alle projekter forventes afsluttet ved udgangen af 2013.

De 10 udvalgte steder
Med udvælgelsen af de 10 særlige steder i landskabet har et fagligt ekspertpanel sammen med Naturstyrelsen og Realdania lagt vægt på at finde spektakulære steder med et potentiale, hvor nænsomme indgreb af lille skala, og høj kvalitet, kan skabe stor værdi. Der er også lagt vægt på en spredning i landskabstyper og i stedernes geografiske placering.

De udvalgte steder er:

  • Råbjerg Mose, ved Jerup i Vendsyssel
  • Rubjerg Knud, nord for Løkken i Vendsyssel
  • Hanstedreservatet, Thy, mellem Hanstholm og Klitmøller
  • Knudeklinten på Fur, Limfjorden
  • Stevns Fyr, Sydøstsjælland
  • Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl
  • Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord
  • Kalø Slotsruin, Kalø vig på sydlige Djursland
  • Hammersholm helleristningsfelt, ved Allinge på Nordbornholm
  • Ballum Sluse, Sydvestjylland

Bygherre på projekterne er Naturstyrelsen. Undtaget er Ballum Sluse, hvor bygherre er Nationalpark Vadehavet.

For mere information kontakt projektleder Kirstine Cool: 25 34 27 25

Foto: Harry Cock


Oversigtskort

Bestil publikation

Inspirationspublikationen Steder i landskabet kan bestilles hos info@bygningsarv.dk. Prisen er 50 kr. inkl. porto, eksp., gebyr og moms.

Hent publikationen i pdf