Nyt udefra
 - 17.09.12

Nyt vækstteam for turisme

Regeringen har nedsat et nyt vækstteam, som skal komme med anbefalinger til regeringen om styrket vækst og beskæftigelse i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.

Lønstrup
Regeringen vil undersøge, hvordan Danmark kan få del i det voksende, internationale turismemarked.

Vækstteam skal styrke dansk turisme
Gennem de seneste år er der sket en betydelig vækst i den internationale turisme. Det skyldes bl.a. en voksende middelklasse i fx Kina, Rusland og Brasilien, som får råd til at rejse efter oplevelser i udlandet. Danmark skal også have del i denne globale vækst, mener regeringen. Men konkurrencen om de købestærke turister og oplevelsesforbrugere er hård. Og samtidig oplever vi et fald i turismeandelen fra det betydningsfulde tyske og centraleuropæiske nærmarked.

Nu har har erhvervs- og vækstministeren i samarbejde med kulturministeren, miljøministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter nedsat et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi. I første omgang er målet at indsamle gode ideer til, hvordan vækstpotentialet i dansk turisme og oplevelses-økonomi kan udnyttes. Forslagene vil indgå i vækstteamets arbejde med at udforme konkrete anbefalinger til regeringen.

Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriets website


Oversigtskort