Artikel
 - 26.02.13

Projekt: Sammenhæng og synergi i Løkken

Løkken vil genopfinde sig selv som klassisk kystdestination. Med støtte fra Stedet Tæller skal et projekt omkring molen sætte gang i en større revitalisering af den klassiske, nordjyske badeby. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med borgere og lokale aktører, og håbet er, at det kan blive løftestang for en større forandringsproces, der sætter spor i resten af byens liv.

Løkken
Projektet skal sætte gang i en større forandringsproces i byen. Foto: Hjørring Kommune

Modsat de fleste andre vestjyske kystbyer, hvor husene putter sig bag hinanden, ligger Løkken på langs, langs den nordvestjyske kyst. Siden slutningen af 1800-tallet, da de første badegæster fik øje på den tidligere fiskerby, har Løkken udviklet sig til handelscentrum for et større ferie- og turistområde. Nærheden til havet er stadig Løkkens særkende, men et særkende som har potentiale til at blive forstærket, fremhævet og gentænkt. Og netop det er formålet for projekt Løkken Moleleje, som er et af de fem projekter, der er udvalgt til realisering gennem Stedet Tællers fokusområde, Kvalitet i kysternes turistbyer.

"Baggrunden for projektet er, at vi i Hjørring Kommune har overtaget ansvaret for Løkken Læmole fra Kystdirektoratet. Og da molen står overfor at skulle renoveres, var det oplagt også at overveje, hvordan vi kan gentænke brugen af den, skabe grundlag for flere aktiviteter i molelejet og samtidig sætte gang i en større forandringsproces for hele byen," forklarer projektleder Helle Lyngbak.

Mole skal gentænkes
Står det til borgere og kommune skal fremtidens Løkken Moleleje derfor forbinde by og hav i ét, markant greb: Lige fra det gulkalkede, klassiske Løkken, gennem klitområdet, over sandstranden og - via molen - helt ud til Vesterhavet. Som et særskilt projekt skal molen renoveres, og det er forudsætningen for, at der nu kan skabes nye aktiviteter med udgangspunkt i kystens, klittens og strandens kvaliteter - fx surf, kajak, beachvolley og strandhåndbold. 

På vej er også en ny promenade, badetrapper, bænke og stier, som kan forbedre tilgængeligheden til havet. "Og så er det vigtigt for os, at der også bliver skabt rum til, at gæsterne kan slappe af eller selv sætte ikke-organiserede aktiviteter i gang," uddyber Helle Lyngbak og understreger, at den renoverede mole fortsat skal fungere som udgangspunkt for Løkkens traditionsrige kystfiskerierhverv:

"Dialogen med borgerne har vist, at fiskeriet er en vigtig del af byens identitet og sjæl, og at mange borgere ville føle sig amputerede, hvis det forsvandt. Det betyder ikke, at vi skal sætte gang i en større fiskerierhvervsudvikling, men at vi skal arbejde for at bevare et reelt kystfiskerierhverv i Løkken. Fiskeriet skal ikke være en kulisse til ære for turisterne." 

Nyt byggeri i følsom natur
Men vejen mod realisering er stadig lang. Blandt de udfordringer, som projektet nu står overfor, er den konkrete udvikling af Løkkens naturfredede klitter gennem nyt byggeri.

"Vi arbejder i et følsomt naturområde, hvor vi samtidig ønsker at bygge nyt, flot og enestående, og derfor skal vi i dialog med Naturstyrelsen fra starten," siger Helle Lyngbak og understreger, at økonomien til at gennemføre alle de mange øvrige ideer og visioner, der er for området, stadig mangler at falde på plads. 

Borgere bakker op
Løkken Molelejeer én blandt flere indsatser, der er sat i gang i byen. Andre tiltag er Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer,som finder sted i samarbejde med VisitNordjylland. Derudover har kommunen søgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til et områdefornyelsesprojekt med fokus på byens hovedgade og pladser.

Det hele gennemføres i tæt samarbejde med borgerne, og projektgruppen er i grove træk den samme. Borgermøder og en fælles inspirationstur til bl.a. Klitmøller, Thorupstrand og Nr. Vorupør har skabt fælles fodslag og ejerskab lokalt, og projekt Løkken Moleleje er blevet Løkkens projekt.

Og succeskriteriet?

Helle Lyngbak: "At Løkken også 'ejer' projektet, når vi er færdige. At borgerne fører projektet videre, når kommunen trækker sig ud. Lokalt ejerskab er forudsætningen for forandring."

Projektet forventes at blive gennemført fra april 2013.

Læs mere om projektet 


Oversigtskort