Nyt fra kampagnen
 - 08.06.15

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen er sendt i udbud

Frederikshavn Kommune og Grundejerforeningen Gammel Skagen er klar med planerne for en ny Solnedgangsplads i Skagen. Nu er arkitektopgaven sendt i udbud, og interesserede arkitektfirmaer kan byde ind med mulighed for at skabe en ny Solnedgangsplads i Gl. Skagen. Projektet gennemføres som en del af Stedet Tæller.

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen er sendt i udbud
Solnedgangspladsen har en enestående beliggenhed mod den nordvestvendte kyst, havet og horisonten.

Et fysisk løft til en ganske særlig plads
Solnedgangspladsen har en ganske særlig betydning for de mange, som bor i Gl. Skagen eller kommer i byen som sommerhusejere, gæster eller turister. Her samles hundredvis af glade sommergæster for at opleve det smukke syn, når solen sænker sig i Vesterhavet om sommeren. Men I dag er selve pladsen nedslidt og trist, og trænger til en virkelig fornyelse. Derfor er projektet blevet udvalgt til realisering under Stedet Tællers fokusområde "Kvalitet i kysternes turistbyer".

Arkitektrådgiver søges
Nu er arkitektrådgivningsopgaven på projektet sendt i udbud. Invitationsrunden løber til 15. august 2015 og herefter udvælges tre deltagere, som får til opgave at udarbejde forslag til pladsens fornyelse. Konkurrenceperioden løber fra 1. oktober til 14. december 2015.

Det er Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg, der sammen med Frederikshavn Kommune, Grundejerforeningen og Realdania skal udvælge vinderprojektet, som forventes offentliggjort ult. februar 2016. Herefter skal projektet sendes i udbud med realisering i første del af 2017, og indvielse af pladsen i juni 2017.

Kontakt om projektet kan ske til:

  • Frederikshavn Kommune telefon 98455000: Teknisk direktør Christian Roslev, formanden for Teknik- og Miljø udvalget Lars Møller og Frederikshavn Kommunes projektleder Finn Rasmussen 
  • Grundejerforeningens projektleder Erik Jønler telefon 21483088
  • Grundejerforeningens formand Paul Kjær telefon 40552130

Yderligere information kan hentes på Arkitektforeningens hjemmeside og annoncering af konkurrencen på udbud.dk. På grundejerforeningens hjemmeside sker løbende opdatering.

På Solnedgangspladsen vil der inden sommersæsonen i år blive opsat plancher om projektet, og der vil blive udarbejdet en folder med vinderforslag og de to øvrige projekt forslag, når bedømmelsesprocessen er afsluttet.

Om projektet
Projektet har en samlet økonomi på 9 mio. kr. til Solnedgangspladsen. Realdania har afsat 5 mio. kroner og Frederikshavn Kommune deltager som ejer af pladsen med 2 mio. kroner. Derudover støtter Inge og Asker Larsens fond samt ENV fonden projektet.

Projektet forventes gennemført inden udgangen af 2017.

Læs mere om projektet.


Oversigtskort