Nyt udefra
 - 28.11.11

Stor økonomisk indsprøjtning til vækst i yderområderne

Nordjysk landskab
Foto: Anne Prytz Schaldemose

Vækstindsats i Nordjylland
Mulighederne skal styrkes for både erhvervsliv og borgere i de områder af Nordjylland, hvor der er lidt længere mellem husene, og hvor udviklingen i det lokale erhvervsliv i øjeblikket kører i lavere gear. Det er den klare melding fra Vækstforum og regionsrådet, som i tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og med opbakning fra staten nu iværksætter en særlig vækstindsats for de nordjyske yderområder. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd.

Det brede samarbejde baner vejen for en investering på i alt 259 mio. kr. i tre målrettede initiativer. De skal være med til at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder samt afhjælpe yderområdernes problemer med stigende fraflytning af især unge mennesker.

Grøn Vækst - særligt initiativ for yderområderne
Det største af de nye initiativer går under navnet Grøn Vækst. Den nordjyske del af initiativet har et samlet budget på 154 mio. kr. og gennemføres i tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og med økonomisk opbakning fra staten.

Grøn Vækst er således et rammeprogram under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri hvor landets regioner og kommuner via delvis egenfinansiering kan søge en EU-pulje om støtte til at gøre en særlig indsats for deres yderområder.

Midlerne kan søges til udviklingsprojekter inden for fødevarer og bæredygtigt landbrug, grønne oplevelser i turismen og kulturen samt energi, natur og miljø.

I Nordjylland er det lykkedes at stable en solid medfinansiering på benene med i alt 77 mio. kr. fra Vækstforum, regionsrådet og kommunerne. Det er blevet belønnet af staten, som har øremærket tilsvarende 77 mio. kr. fra Grøn Vækst puljen til nordjyske projekter.

Det betyder, at Nordjylland er den af landets fem regioner, der modtager flest investeringer, og fra Vækstforums side har man store forventninger til de mange projektansøgninger, der nu skal bane vej for en styrket udvikling af de nordjyske yderområder.

Kilde: Landdistrikternes Fællesråd


Oversigtskort