Nyt udefra
 - 13.08.12

Turisme kan blive katalysator for sundhed og velvære

EU-projekt skal synliggøre de teoretiske sammenhænge mellem turisme, sundhed og velvære.

Hjerting
Hvordan kan turisme skabe sundhed og velvære? Det skal et nyt, fælles europæisk projekt belyse. Foto: Anne Prytz Schaldemose 

Turisme som katalysator
Som en del af et fælles EU-projekt skal forskere fra syv lande arbejde med forskellige vinkler på, hvordan turisme kan blive en katalysator for sundhed og velvære. Projektet skal synliggøre de teoretiske sammenhænge mellem blandt andet turisme og velvære, og feltet skal belyses ved hjælp af empiri, politikskabelse og politikevaluering.

Fra dansk side deltager Center for Landdistriksforskning i projektet, der er en del af COST - et EU-virkemiddel, som fremmer forskningssamarbejde på tværs af landegrænser.

Læs mere om COST og det europæiske turismeprojekt

Kilde: Center for Landdistriktsforskning


Oversigtskort