Nyt udefra
 - 21.01.14

Vækstplan skal løfte dansk turisme

Regeringen har netop lanceret ny vækstplanen for dansk turisme. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.

Vestled
Med en ny vækstplan vil regeringen styrke kystturismen og skabe bedre adgang til naturen i yderområderne. Foto: Christina Capetillo

Kvalitetsløft på vej
Danmark har et stort turismeerhverv, der omsætter for ca. 82 mia. kr. årligt og skaber ca. 120.000 fuldtidsstillinger. Hovedparten ligger i landets yderområder, hvor netop turisme spiller en afgørende rolle for mange små samfund. Men væksten i dansk turisme er i de senere år gået i stå i yderområderne - for mens København har oplevet fremgang i turismen, er der et fald i resten af landet.

"Kystturismen omsætter for mere end 50 mia. kr., og selv små forbedringer vil betyder rigtigt meget især i yderområderne. Det kræver, at vi arbejder målrettet med at forbedre kvalitet, for turister vil gerne betale for kvalitet. Derfor sætter regeringen nu målrettet ind på at løfte kystturismen," siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen i en pressemeddelelse.

Bedre adgang til naturen
Regeringen vil med vækstplanen skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner og skabe en mere effektiv turismefremmeindsats. Målet er at opnå de samme vækstrater, som man forventer i de andre europæiske lande.

Planen omfatter en undersøgelse af muligheden for at give endnu bedre adgang til naturen ved at bygge udkigsposter og mindre bygninger, som man har stor succes med i Norge. Derudover ønsker regeringen, at administrationen af planloven skal give mulighed for nye vækstorienterede udviklings- og anlægsprojekter.

Regeringen vil derfor som led i opfølgningen på Produktivitetskommissionen udarbejde en analyse af planlovens effekter bl.a. på turismeområdet. Derudover vil Dialogforum undersøge, om der er yderligere problemer og barrierer i planlægningen på turismeområdet.

Fire indsatsområder
Vækstplanens initiativer fordeler sig over fire indsatsområder:

  • Dansk turisme skal være kvalitetsturisme
  • Væksten i storby- og erhvervsturismen skal øges
  • Kyst- og naturturismen skal udvikles
  • Bedre organisering af turismefremmeindsatsen

Oversigtskort